Tapahtuman alkuperä ja asiayhteys tiedoksi paikallisjohtajille

LightHouse

  1. Tapahtuman alkuperä

Tapahtuma on nykyaikainen lähestymistapa siihen Muutokseen jota on ennustettu melkein kaikkien uskontojen ja kulttuurien muinaisissa teksteissä. Vuosituhansien ajan profeetat ja tietäjät ovat olleet yhteydessä Universaaliin Tietoisuuteen ja saaneet tietoa ajsta, jolloin koko ihmiskunta tulisi kokemaan kosmisen Tietoisuuden. Tämä on oleva aika, jolloin planeettamme ja aurinkokuntamme luontaiset energiat kohoavat ja koko elämä kokee korkemman tietoisuuden yhteydestämme ja suhteestamme Tietoisuuden yhtenäiskenttään.

Aurinkokuntamme liikkui galaktisen tason yläpuolelle vounna 2012. Tällä puolella avaruus on paljon tiheämpi, täynnä energiahiukkasia, ja myös galaksin keskus lähettää tällä hetkellä energia-aaltoja meitä kohti. Nämä tekijät ovat perustana sille muutokselle, jota niin monet viisaat hengelliset opettajat muinoin ennustivat.

Näistä ennustuksista huolimatta planeettamme on jo vuosituhansien ajan ollut sellaisten voimien miehittämä, jotka haluavat pitää meidät vallassaan eivätkä halua tämän Tapahtuman toteutuvan ja ovat päättäneet tehdä kaiken voitavansa estääkseen ihmiskuntaa saavuttamasta korkeampaa tietoisuutta. Jos ihmiskunta saavuttaa tällaisen tietoisuuden, he menettävät kaiken valtansa hetkessä ja voivat tulla pakotetuiksi poistumaan tai tulla pidätetyiksi ja joutuvat vastaamaan rikoksistaan, koska he eivät totuuden valossa pysty ylläpitämään salakähmäistä ja riistävää elämäntapaansa.

Ne  voimat jotka haluavat säilyttää valtansa ovat epäinhimillisiä ja elämää tuhoavia; ehtenä ulskomuksena kaikille heille on, että planeetallamme on liikaa ihmisiä. Todellisuudessa ihmisiä on liian paljon heidän hallittavakseen heidän pienellä joukollaan. He ovat omaksuneet politiikan, joka edistää kuolemaa tuhoaa ihmisten mahdollisuudet elää ja menestyä maailmassa. Huono terveydenhuolto, myrkkyä juomavedessämme, myrkkyä taivaallamme ja viranomaiset, jotka katsovat voivansa murhata ihmisiä ilman seurauksia ovat tuloksia tästä politiikasta. Heitä tukee se, että he voivat painaa rahaa tyhjästä, eivätkä täten katso, että he ollenkaan työskentelevät ihmisten hyväksi. Tämä ryhmä on negatiivinen osapuoli.

Koska nämä olennot vastustavat ihmiskunnan luonnollista kehitystä, meihin on liittynyt monia muita eri organisaatioista, liittoutumista ja planeetoilta, auttamaan näiden olentojen edistyneen teknologian purkamisessa, sekä torjumaan heidän monimutkaisia suunnitelmiaan, jotka pitävät meidät  orjuutettuina heidän tahtoonsa.

Kaiken kaikkiaan me elämme paljon mutkikkaammassa toimintaympäristössä kuin mitä meille on kerrottu, ja meidän todellisuuttamme ja historiaamme maailmankaikkeudessa on pimitetty kautta aikojen samassa määrin.

2. Asiayhteys

Negatiivisten olentojen palveluksessa on hyvin monia rehellisiä ihmisiä, jotka aloittivat uransa uskoen palvelevansa ihmiskuntaa, mutta jotka ovat myöhemin tajunneet, että totuus on hyvin erilainen kuin mitä heille oli kerrottu ja mitä oli esitetty väestölle. 1970-luvulta alkaen tiedustelupalvelun ammattilaiset alkoivat organisoida vastarintaa (Järjestö) tätä kielteistä suunnitelmaa vastaan. Myöhemmin, kärsittyään negatiivisten olentojen käsissä, heihin liittyi muita tältä ja muilta planeetoilta auttamaan heitä (nykyisin nimellä Vastarintaliike) kääntämään meitä orjuuttamaan pyrkineiden saamat voitot tappioiksi. Nyt he toteuttavat lopullista liikettä lopettaakseen negatiivisten olentojen vallan planeetallamme.

Vuomma 2012 lopulliset Liitot olivat täysin muodostetut ja Valon Voitto oli varmistettu. Tuona vuonna Vastarintaliike otti palvelukseensa tiedostavan ihmisen toimimaan puhemiehenään maanpinnan väestölle, neuvoen häntä omaksumaan tuntemattoman nimen ja luomaan ilmaisen blogin viestimään liikkeen sanomia liikkeen omalle henkilökunnalle ja suurelle yleisölle viimeisistä edistysaskelista planeettamme vapauttamisessa.

Käyttäen koodinimeä Cobra, yhdistelmä sanoista compression breakthrough (puristuksen läpimurto),  blogi aloitettiin huhtikuussa 2012. Voit vierailla blogissa ja lukea sen arkistoja tullaksesi täysin tietoiseksi toiminnoista tästä alkuajsta lähtien: www.2012portal.blogspot.com .

Yli vuotta myöhemmin (toukokuussa 2013) Prepare for Change (www.prepareforchange.net), suomeksi Valmistaudu muutokseen luotiin avustamaan maapallon pinnan väestöä saavuttamaan suurempi tietoisuus todellisesta tilanteesta planeetallamme sekä parempi yhteistyö ja organisoituminen lähestyttäessä hetkeä jolloin Tapahtumasta tulisi todellinen. Sinun  tulisi lukea tämän sivuston tekstejä ja niin paljon kuin mahdollista, tutkia sitä verraten sisältöä muuhun Internetistä saatavilla olevaan aineistoon. Joissakin tapauksissa löytyy niin paljon linkkejä kun etsit tiettyjä avainsanoja Googlesta, että varmasti yllätyt. Esimerkiksi tällä hetkellä kun tätä artikkelia julkaistaan, kun kirjoitat “planeetan vapautuminen” (planetary liberation) ja saat 444.000 hakutulosta. Kun kirjoitat “Global Currency Reset” (maailman valuutan uudelleenkäynnistys), hakukone antaa sinulle 5.710.000 hakutulosta.  Kaikki tämä tieto ei ole täsmällistä tai Prepare For Change -sivuston tukemaa, ja paljon väärää tietoa liikkuu netissä. Useimmat näistä ovat seurausta myönteisten ja kielteisten ryhmien välillä jatkuvasta sodasta.

  1. Tällä planeetalla on aina vallinnut vain yksi “todellinen” sota

Sinun tulee aina käyttää  omaa harkintaasi ja sielun yhteyttä löytääksesi totuuden, ja kuten sodan sodassa usein käy,  on vaikea nähdä  kaiken sumun ja peilien läpi.

Jotta tätä informaatiosotaa voisi ymmärtää paremmin, miedän tulee aluksi tiedostaa, että kaikissa sodissa kautta aikain on ollut vain yksi perimmäinen tavoite: valloittaa mielemme, saada suostumuksemme, joko ilmaistuna tai huomaamattamme, tarmomme, vallansiirtomme ulkopuoliselle taholle ja meidän täyden sitoutumisemme tiettyyn uskomusjärjestelmään, uskontoon, aatteeseen tai johonkin erityiseen kytkökseen. Salamyhkäisellä manipuloinnilla verrattain pieni joukko olentoja omine tavoitteineen pystyy valvomaan hallitsevaa tarinaa, ajattelutapaa, trendejä, ja lopulta kaikkea, mikä tulee “sosiaalisesti hyväksytyksi”. Jonkin aatteen tai viestin jatkuva kertaaminen väsymiseen asti saa asian päätymään normiksi, jonka enemmistö hyväksyy “todellisuutena”. Tätä “todellisuutta” pieni ryhmä yksilöitä tiedottaa 24/7, omaten esteettömän pääsyn loputtomiin rahavaroihin, mikä antaa heille vallan valvoa KAIKKIA tavanomaisia aatteiden ja tiedon levityksen kanavia, kuten joukkotiedotus, koulujärjestelmä, armeija ja lain täytäntöönpanojärjestelmä, mikä antaa näkyvyyttä vain heidän asiaansa suosiville yksipuolisille viesteille. Näin he ilmentävät ja esittävät “keinotekoista todellisuuttaan” meille. Pelko on keppi jota he käyttävät pakottaakseen muita noudattamaan normeja, ahneus on porkkana jolla meidät saadaan luovuttamaan valtamme heille. Yhteiskunnallinen hajaantuminen, apatia ja ulkopuolisten pelastajien etsiminen ovat edellytyksiä joilla tämä orjuutusjärjestelmä pysyy vallassa.

Kyseenalaistamaton uskomus on todennäköisimmin sellainen johon et halua pitäytyä.

Nyt kun planeetan vapautusprosessi on tulossa päätökseen, ne samat olennot eivät enää kykene valvomaan hallitsevaa tietoutta ja “virallista” tarinaa, joten he tekevät yhä epätoivoisempia tekoja kaikkien vielä hallitsemiensa kanavien kautta, kilpailussa aikaa vastaan pystyäkseen vielä ohjaamaan väestön hyväksymää maailmankäsitystä. Samalla kun heidän hyökkäävä asenteensa voimistuu he joutuvat samalla yhä enemmän alttiiksi totuuden valolle,  internetin ansiosta, mutta me uskomme, että maailmanlaajuinen tietoisuuden ja värähtelyjen kasvu on ratkaiseva tekijä tässä muutoksessa.

Oleellista tässä on muistaa aina, että uskomuksesi muokkaavat näkemyksiäsi ja havaintojasi. Kukaan meistä ei halua pakottaa sinua uskomaan mitään. Mutta jos luet tätä, se osoittaa, että tietoisuudessasi jokin on muuttunut.

  1. Miksi meidän neuvomme ovat tärkeitä?

Tällä hetkellä kun luet tätä kirjettä, joukkotiedotus on tai ei ole muuttanut puoltaan tässä sodassa, sillä osa suurta suunnitelmaa on aina ollut, että se alkaisi ensi sijassa kertoa totuutta. Joka tapauksessa meillä on sivustollamme yli 800 artikkelia, jotka ovat kirjoittaneet tietoiset ihmiset kautta maailman, sekä tuhansien ihmisten maailmanlaajuinen tukiverkosto joka jakaa saman näkemyksen, riippumatta heidän erilaisista kulttuuri-, sosiaali-, elinympäristö- ja ja henkilökohtaisista taustoistaan.

Kielteisten olentojen pyrkimyksistä johtuen Tapahtumaan liittyy useita piirteitä joita ei muinaisissa näyissä ja ennustuksissa mainittu. Luonnonmukaisesti nousevat energiat ovat se minkä he näkivät, mutta vastustusta ovelan kielteisen ryhmän taholta, jolla on voimavaroinaan eksoottiset teknologiat sekä tietous massojen mielen kontrollin toteuttamiseen, he eivät nähneet. Tämä on luonut tarpeen useiden vaiheiden kehittämiseen, joiden tarkoituksena on puhdistaa planeetta kielteisistä olennoista, jotta muutos voi edetä ilman heidän häirintäpyrkimyksiään. Näissä vaiheissa on kolme toisiinsa liittyvää tavoitetta: 1) kielteisen osapuolen johdon massapidätykset; 2)  rahajärjestelmien uudelleenkäynnistys; 3) salatun tiedon ja teknologian paljastaminen.

Kaksi ensimmäistä näistä tapahtuu lähes samanaikaisesti, ja kolmas vaihe jatkuu useita kuukausia jälkeenpäin. Energiatason muutos tapahtuu myös samaan aikaan kahden ensimmäisen vaiheen kanssa. Itse asiassa ne eivät voi tapahtua ennen kuin luonnollinen muutos alkaa.

Luonnollinen muutos on alkanut ja me voimme kaikki odottaa rikollisten voimien ja ohjelmien alasajon lopullisten vaiheiden toteutuvan samaan aikaan energioiden huipentuessa seuraavien kahden vuoden aikana. Hetkellä jolloin tämä artikkeli julkaistaan olemme jo olleet noin kolmen vuoden ajan korkeampien energioiden vaikutuspiirissä ja jo tarpeeksi korkealla jonkinlaisen muutoksen tapahtumiseksi, mutta emme vielä niin korkealla, että se riittäisi voimaksi kielteisen osapuolen vastustusta vastaan. Siksi pyrkimyksenä on poistaa heidät ja tämä on Vastarintaliikkeen tavoite kunnes se onnistuu.

Ole hyvä ja lue www.prepareforchange.net ja 2012portal.blogspot.com sivustoilta lisää päivityksiä nykytilanteesta.

www.communityleadersbrief.org luotiin käsittelemään valmistautumattoman keskijohdon tarpeita yhteiskunnassa kun Tapahtuma alkaa laillisine pidätyksineen ja uudelleenpäivityksineen. He tarvitsevat neuvoja tähän tilanteeseen.

Me ymmärrämme, että teille tämä selitys voi tulla yllätyksenä tai jopa shokkina, mutta olkaa hyvät ja tehkää asiasta omia tutkimuksianne. Joka tapauksessa ihmiset jotka antavat tämän dokumentin teille omaavat korkeat pyrkimykset ja haluavat auttaa teitä ja yhteisöänne selviytymään edessä olevista haasteista, jotta kaikki ovat turvassa ja heistä pidetään huolta.

Se on tämän viestin tarkoitus. Emme kerro teille mitä teidän tulee uskoa, mutta pyydämme teitä luottamaan meihin ja harkitsemaan neuvojamme. Emme väitä tietävämme kaikkea, ja kun tämä monimutkainen tilanne nyt tulee elämäämme, ei kukaan voi tällä hetkellä tietää kaikkea.

Koska omaamme mielenkiintoa näihin asioihin ja olemme omaksuneet paljon tietoa monista eri lähteistä, tunnemme itsemme hyvin luottavaisiksi siitä, että pystymme auttamaan teitä ohjaamaan muita hallinnassanne olevia ihmisiä turvallista reittiä tässä myrskyssä, kohti päämäärää, jonka uskomme olevan suurten yhteisten saavutusten tulevaisuus.

Tämän viestin laati Planeetan Johtoryhmä osoitteessa www.prepareforchange.net  

[Latausta ei löytynyt]

Jätä kommentti