worldinhandTämä on ainutlaatuinen suunnitelma jonka tiedusteluyhteyshenkilöni ‘Cobra’ pyysi minua laatimaan sivustolle www.prepareforchange.net.  Alunperin sen oli tarkoitus koskea erityisesti sitä toimialaa jota edustan, mutta olen laajentanut sen alaa jotta se olisi kattavampi; toivon, että muut niin halutessaan voivat tehdä omia versioitaan riippumatta siitä, missä he asuvat ja  mitkä heidän henkilökohtaiset olosuhteensa ovat.

Tämän asiakirjan ensisijainen tavoite on pyrkiä työskentelemään nykyisten yritysten johtorakenteiden kanssa saadaksemme aikaan tavan, jolla voi nopeasti yhdistää eri kaupunkeja, osavaltioita, alueita ja jopa kokonaisia valtioita niin, että pystymme käsittelemään nopeasti ja eettisesti kaikkein painavimpia haasteitamme. (Huomautus – tämän asiakirjan loppuosan sisältö voi olla yllättävä, mutta kyseinen asia on äärimmäisen tärkeä ennen kuin me ihmiset ryhdymme toimimaan.)  Oman kokemukseni mukaan, sekä muiden yrityshierarkiassa toimivien, näyttää ilmeiseltä, että kaikissa yrityksissä tai voittoa tavoittelemattomissa yhteisöissä on on ihmisiä, joilla on yhteyksiä ja/tai jäsenyyksiä erilaisiin samankaltaisryhmiin, ammattiliittoihin, ammattipätevyyden antaviin organisaatioihin ja jopa paikallispolitiikkaan tai -yhteisön organisaatioihin, kuten paikalliseen Kauppakamariin. Näitä tulee hyödyntää välittömästi, jotta mahdollisimman monet ihmiset voidaan saattaa yhteen käsittelemään välittämästi käsillä olevia haasteita.

Tämä tulee olemaan välttämätöntä, koska rahoitus/pankkijärjestelmä tullaan sulkemaan joksikin ajaksi. Lisätietoja löydät asiakirjasta Tiedote yhteisön johtajille (http://communityleadersbrief.org), joka on laadittu ennakoimaan sitä, mitä asioista perillä olevat tahot ovat nimittäneet “Tapahtumaksi”, tietäen, että sillä on pitkäkestoinen vaikutus planeettaamme. Ole hyvä ja lue tämä TYJ-artikkeli kokonaan ennen kuin jatkat toimimista, sillä siinä kuvataan ytimekkäästi, mitä yhteisön johtajien tulee tehdä, kun rahoitus/pankkijärjestelmä suljetaan ja myöhemmin käynnistetään uudelleen.

Kuten voit kuvitella luetuasi TYJ-asiakirjan, sillä mitä voit havaita uutisista (todennäköisesti ensimmäistä kertaa) tulee olemaan pysyviä vaikutuksia yhteiskunnan eteenpäin menolle. Odotetaan, että nämä muutokset johtavat valtaviin elintason parannuksiin kaikille ihmisille kautta maailman, kun voimavarat kohdistetaan infrastruktuurin ja laitosten rakentamiseen ja ylläpitoon, mikä johtaa köyhyyden, sotien ja ympäristön tuhoutumisen loppumiseen. Vielä yllättävämpi tulee olemaan se valtava paljastusten ja yllätysten määrä, mikä tulee ikiajoiksi muuttamaan sen, miten katsomme hallitusten olevan vastuussa kansalaisilleen.

Mutta ennen kuin pääsemme tulevaisuuden ‘luvattuun  maahan’, meidän tulee selvitä nykyhetkestä. Tämän asiakirjan jatkossa keskitytään lyhyen aikavälin keinoihin, joita voi käyttää lieventämään tuskaa, kärsimystä ja yleistä epämukavuutta, jota tällainen massiivinen hallinto- ja rahoituslaitosten uudelleenjärjestely aiheuttaa.

Kuvatakseni edessä olevaa tehtävää, olen laittanut tähän kuvion Maslowin tarvehierarkiasta:

Maslow's Hierarchy

 

Se, mitä pyydän jokaista henkilöä tekemään on laatia luettelo siitä, mitä tarvitaan hengissä ja terveenä säilymiseen sinä aikana, jolloin meidän itsestään selvinä pitämämme kaupankäynnin muodot yksinkertaisesti eivät ole toiminnassa. Vaikka kaikki yläpuolella olevan pyramidikuvion alueet tulevat tarpeeseen jossain vaihessa, edustaa alin osa niitä asioita, jotka ovat tärkeimpiä jokaiselle. Huolimatta tilanteeseen liittyvistä epämukavuuksista, meidän tulee pitää asiat toiminnassa. Raha ei pidä yhteiskuntaa koossa –  ihmiset sen tekevät. Niin kauan kuin toimimme yhdessä organisoidusti, meidän lajillemme ominainen kekseliäisyys ja luovuus auttavat meitä keksimään ratkaisumme. Mikään ei ole mahdotonta niin kauan kuin tärkeimpien päätöksentekijöiden kesken vallitsee kunnioittava ja eettinen yhteistyö.

Tätä varten seuraavassa on aikajana  siitä, miten oletan asioiden toteutuvan ensimmäisinä päivinä kun talousjärjestelmä on suljettu ja pidätykset alkavat:

TAPAHTUMA (ENSIMMÄISET 0-3 TUNTIA); Huomaa, että minun suunnitelmassani oletetaan, että ‘startti’ tapahtuu välillä 7 AM & 9 AM Eastern Standard Time, (seitsemän tuntia Suomen aikaa jäljessä, eli klo 14 – 16 Suomen aikaa), koska suurin osa pidätyksistä USA:ssa tapahtuu New York Cityssä ja Washington D.C.:ssä. Oletan muiden huomattavien tapahtumakeskusten olevan Lontoo, Rooma, Pariisi, Brysseli ja Zürich – mutta tämä on vain valistunut arvaus minun osaltani.

Ihmiset huomaavat, että jotain tärkeää on tapahtumassa, kun suuremmat pidätykset toteutuvat ja pankkien sulkeminen ilmoitetaan uutisissa – sitten he katsovat ulos ikkunasta ja huomaavat asian todenperäisyyden omilla silmillään. Tänä aikana jokaisen, joka on perillä TAPAHTUMASTA tulisi ottaa yhteyttä kunnioitettuihin yritysjohtajiin tai kansalaisjohtajiin ja ilmoittaa, että heillä on vankkaa tietoa siitä, mitä on tapahtumassa. Pyydä saada tavata yritys- tai kansalaisjohtajia ja selittää tilanne heille niin selkeästi kuin mahdollista; käytä teknologiaa mahdollisimman paljon ja pidä puhelinkokouksia tai videokonferensseja, missä he voivat selittää mitä on tapahtumassa ja mitä on tarpeen tehdä välittömästi.

Käytä niin paljon kuin mahdollista sähköisiä tai paperikopioita TYJ:stä sekä tästä asiakirjasta. Koska emme tiedä varmasti, onko kyseeseen tuleva ‘Valmistaudu muutokseen’ nettisivusto toiminnassa suuren alkukäytön takia, suositellaan, että ihmiset tallentavat kopioita tietokoneelleen tai puhelimelleen ja levittävät näitä tallennettuja versioita mahdollisimman nopeasti ja laajasti.  ÄLÄ KANNA HUOLTA tekijänoikeuskysymyksistä tai immateriaalioikeuksista; nämä ovat julkiseen käyttöön tarkoitettuja asiakirjoja jotka ovat vapaasti kaikkien saatavilla. Mitä enemmän ihmiset ovat perillä siitä mitä on tapahtumassa ja mitä nopeasti tarvitaan, sitä helpompi on luoda työryhmiä paikallistasolla, käsittelemään eri alueitten erityistarpeita.

Antaakseni teille esimakua siitä mitä itse aion tehdä, olen laatinut perustan toiminnalleni sarjalla arvoituksellisia väitteitä ja viestejä, jotka ulottuvat aina vuoteen 2012, ystävien, perheen ja työtoverien kanssa. Huolimatta siitä, että 99%:iin näistä kohtaamisista liittyi se, että joku kysyi minulta, olenko aivan järjissäni, olivat kaikki näistä tietoisesti suunniteltuja ja toteutettuja siten, että voin nopeasti ja helposti sanoa ihmisille, kun asiat todella alkavat tapahtua:    

“Hei, muistatko kun kysyin sinulta mitä luulisit tapahtuvan kuvitteellisen sen-ja-sen aikana? No, kuuntele nyt uutisia – se ei ole enää kuvitteellista. Tässä on asiakirjoja, joita haluan sinun lähettävän kaikille, joita tunnet. Keskity ensin nykyisiin johtoasemassa oleviin tai niihin, jotka ovat ‘kovia puhumaan’. Jokainen, jonka tiedät olevan juorujen levittäjä, voi olla arvokas apu tähän aikaan, koska he voivat levittää tietoa valtavalle määrälle ihmisiä nopeasti. Käyttäkööt ihmiset Facebookia, Twitteriä, sähköpostia – mitä tahansa mediaa viestin levittämiseen. Pelkästään se, että näkee uutisia, ei riitä saamaan ihmisiä tajuamaan, että tämä on todellista; kun he saavat ystäviltä, sukulaisilta ja työtovereilta asiakirjoja, jotka oli laadittu ennen tätä TAPAHTUMAA, alkavat he ymmärtää, että TÄMÄ ON HYVIN TODELLISTA JA KYSEESSÄ ON HISTORIALLINEN TAPAHTUMA. ole hyvä ja auta niin paljon kuin mahdollista” 

Sen jälkeen kun olen saanut ystäväni ja perheeni aloittamaan soittelunsa/yhteysverkkonsa käytön, minun huomioni keskittyy työnantajaani ja valtavaan ihmisverkostoon  toimialallani: 

Aluksi suunnittelen pitäväni konferenssipuhelun (jonka tulisi kestää noin 20 – 30 minuuttia)  paikallisjohtajieni kanssa. Sen jälkeen kun olen selvittänyt heille asioiden etenemistä, pyydän saada puhua johtajan ja heidän lähimpien alaistensa kanssa – tämä tapahtuu konferenssipuhelulla, koska yhtiöni johto on eri paikkakunnalla. Toiveeni on, että tämä kaikki tapahtuu ilman vastustusta; olen huolissani siitä, että minun tulee saada tukea myönteisiltä sotilashenkilöiltä (TS. VALKEAHATTUISILTA). Ottaen huomioon sen, keitä tullaan pidättämään, mitä korkeammalla yrityshierarkiassa ollaan, sitä todennäköisempää on, että nämä ihmiset oikeasti ‘tuntevat’ joitakin pidätettäviä. Ole rauhallinen ja vakuuttava – jos joku on vihainen tai kiihtynyt, vetoa heidän korkeampaan omaantuntoonsa ja etiikkaan. Jos joku on todella tehnyt valkokaulusrikoksia, tämä on mahdollisuus täyteen armahdukseen henkilölle, joka on halukas auttamaan mahdollisimman paljon.     

 1. Minä pyrin tekemään tilanteen vakavuuden ilmeiseksi ja painotan, että tämä on aikaa, jolloin voitot eivät enää ole ensisijaisia ajateltavia. Oma työnantajani (kuten useimmat vakuutusalalla toimivat) haluaa esittää itsensä ihmisystävällisenä voimana, joten sanon mielelläni, että nyt on aika tukea heidän suhdetoimintaansa oikealla toiminnalla.
 2. Kannusta lyhyeen aivoriihi-istuntoon (15 – 30 minuuttia) seuraavien vaiheiden laatimiseksi. Minä suosittelen:

  1. Anna minun puhua kaikille organisaation työntekijöille. Pitäydy Tiedote yhteisön johtajille -tekstissä (TYJ)  mutta lisää myös esimerkkejä toiminnoista, joita ihmiset voivat tehdä – ota yhteyttä kunnanvaltuutettuusi, hyödynnä paikallisen Kauppakamarin verkostoa, käytä ystäviesi ja sukulaistesi verkostoja löytääksesi jonkun lainvalvojan tai kunnallistekniikan edustajan. 
  2. Laatikaa julkisia tiedotteita yritysten ja julkishallinnon johtajien tiedotettaviksi. Näiden tiedotteiden täytyy yksiselitteisesti selvittää, että kaikkiin väärinkäytöksiin liittyvien tutkimusten kanssa ollaan täydessä yhteistyössä, mutta että myös näiden yritysten tulee palvella julkisia tarpeita tänä aikana – mikä tarkoittaa sitä, että kaikki työntekijät niillä osastoilla joiden toimintaa ehkä joudutaan keskeyttämään, eivät menetä työpaikkojaan, vaan heille tullaan korvaamaan heidän vapaaehtoistyötään kriittisillä aloilla (esim. työntekijät/vapaaehtoiset perustavat ruuan ja veden jakelupisteitä, järjestävät julkisia kyselytilaisuuksia joissa laintäytäntöönpanoviranomaiset ja/tai muut asiantuntijat voivat puhua, järjestävät asuinalueiden valvontaryhmiä ja kehittävät suunnitelmia välttämättömien kauppapalvelujen järjestämiseksi paikallisten tarpeiden mukaan).  
  3. Palkatkaa takaisin työntekijöitä, jotka ovat äskettäin menettäneet työnsä ja saakaa heidät liittymään työvoimaan eri humanitäärisissä projekteissa. (Huomaa – tämä koskee erityisesti sellaisia entisiä työntekijöitä, joilla saattaa olla kokemusta tai suhteita voittoa tavoittelemattomiin yhteisöihin, kuten ruokapankit, ruuanjakelupalvelut tai kokemusta sotilas-, palokunta- poliisi-, rajavartio-, ensihoito-, tai rauhanturvaustehtävistä. Nämä työntekijät tulevat olemaan arvokkaimmat voimavarat yrityksessänne, koska he voivat välittömästi aloittaa verkottumisen ja luoda toimintaryhmiä tärkeiden paikallisten ongelmien ratkaisemiseksi.)  
  4. Minun omalla toimialallani tulen rohkaisemaan omaa yritystäni ja muita kehittämään vakuutusalalle ominaisia välineitä, joilla voidaan jonkin verran helpottaa käteisen puutetta, mikä johtuu pankkien sulkemisesta (katso asiakirjan loppuosaa). 
  5. Löytäkää paras tapa tavoittaa muut yritykset vakuutusalalla, jotta minun työnantajani toteuttamat toimet voivat palvella mallina muille yrityksille. Todellisuudessa tämä voi tapahtua missä tahansa yrityksessä tai organisaatiossa – tämä on alku historian suurimmalle ruohonjuuritason vapaaehtoisorganisaatiolle. Jokainen voi auttaa, jos paneutuu asiaan ja on halukas toimimaan järjestäytyneellä tavalla suurten ihmisjoukkojen kanssa.

Yritysjohtajien tavoittamisen jälkeen toiveeni on alkaa puhua työntekijöille videokonferenssin avulla kautta koko yhtiön. En ole varma, voidaanko kaikkia tavoittaa samalla kertaa, mutta uskon, että useimmat voidaan tavoittaa kahden tunnin sisällä, vaikka meidän tulisi jakaa tapahtuma neljään puolen tunnin osioon. Tämä voidaan tehdä kaikissa yrityksissä, joilla on huomattavaa toimintaa monissa kaupungeissa/osavaltioissa/valtioissa. Tämä on ihanteellinen tapa alkaa tavoittaa yhteisöjohtajia hallinnossa, lainvalvonnassa ja ydininfrastruktuurialoilla, kuten kunnallistekniikan ylläpidossa.

Näiden tapaamisten aikana aion selostaa tarkemmin mitä tiedän – ja vielä enemmän mitä EN TIEDÄ – ja mitä asioita ihmiset voivat tehdä yhdessä varmistaakseen, että tämä jakso ei johda täydelliseen yhteiskunnan hajaantumiseen (ts. yhteydenotot muihin johtajiin – tarjoa TYJ -asiakirjaa yrityksen sähköpostin välityksellä). Vetoa ihmisten tavoitteisiin – että tämän ei tarvitse olla maailmanloppu millään muotoa. Korosta pikemminkin, että nämä ovat ensi askeleet kohti ratkaisevasti rauhallisempaa maailmaa ja että me ihmiskuntana olemme ‘kasvamassa’ ja kypsymässä. Tähän liittyy ihmisten asettaminen vastuuseen vääryyksistään – kukaan ei missään ole lain yläpuolella.  Ennen kaikkea, ÄLÄ ESITÄ ITSEÄSI KAIKKIEN ASIOIDEN ASIANTUNTIJANA! – Jos et tiedä jotain tosiasiallisesti, tee selväksi, että sinulla on ‘tietty käsitys’ mutta ‘et ole koulutettu ja laillistettu asiantuntija’.  Kenenkään yksittäisen henkilön ei tulisi yrittää olla Messias tai kaikkien alojen tuntija. Suunnitelmat toimivat parhaiten, jos ihmisryhmät saavat toimia yhteistyössä, sen sijaan että ‘hoitaisi kaiken itse’.

TAPAHTUMA (SEURAAVAT 3-24 TUNTIA)

Käyttäkää loput tästä ensimmäisestä uudelleenkäynnistyksen päivästä ihmisille soitteluun ja toiminnan koordinointiin; päätoimintalinjat tulee antaa – parhaat henkilöt yhteydenoton kohteiksi alussa ovat ystävät/sukulaiset jotka toimivat median, lainvalvonnan, julkispalvelujen, kaupungin/aluehallinnon palveluksessa ja jotka voivat nopeasti levittää tätä tietoa muille. Haluamme asioiden leviävän niin nopeasti kuin mahdollista – ‘avaintahot’ tiedonvälityksessä ovat oleellisen tärkeitä.

Tarkoitus ei ole istua alas keskustelemaan miten oman yrityksen liiketoimintaa voi jatkaa. Pikemminkin tavoitteina olisi varmistaa, että:

1) Yrityksenne aikoo olla osa ratkaisua eikä osa ongelmaa

2) Toimialanne johtajat ovat tarpeeksi fiksuja tiedostamaan, milloin taloudelliset näkökohdat eivät ole niin tärkeitä kuin ihmisten turvallisuuden ja mielenrauhan varmistaminen sekä se, että välttämättömät toiminnot kuten hätätilanteiden hoitaminen, ravitseva ja puhdas ruoka, sähkö, tiedotuskanavat, lainvalvonta, palokunta jne. säilyvät toiminnassa kaikkia varten.

Näin ollen jokaisen toimialan tulee tehdä voitavansa pitääkseen ‘valot palamassa’ ennen kaikkea ja huolehtia taloudellisista seuraamuksista sitten kun vakaat ja rauhalliset ajat ovat palanneet. Vaikka toivon, että omaa työnantajaani voidaan pitää malliorganisaationa toimiensa ja avunantonsa takia, ajatus on, että kaikki ihmisorganisaatiot voivat auttaa. Tämän tulisi rohkaista muita yrityksiä ja organisaatioita seuraamaan esimerkkiä joukolla ja kehittämään nopean yksimielisyyden siitä, että yritysten ja yhteiskunnan johtajien tulee auttaa humanitäärisissä tehtävissä.

Tämä vaihe voi viedä suurimman osan illasta ja yöstä, koska seuraavaan aamuun mennessä tulee olemaan tarve antaa julkisia tiedotuksia koskien tiettyjen humanitääristen toimenpiteiden ajoitusta. On ratkaisevan tärkeää päättää minkä palvelujen tulee säilyä toiminnassa – sairaalat ja klinikat, sähkönjakelu, vesi ja viemäröinti, jätteidenkeruu, televisio, internet, puhelimet – ja ryhtyä voimakkaisiin toimenpiteisiin sekä ilmoituksilla että näkyvillä toimilla sen varmistamiseksi, että yhteiskunnan ei tulla antamaan sortua kaaokseen. Tämä toinen päivä tulee olemaan kriittisin, joten jokaisen, joka voi auttaa tässä toiminnassa, tulisi olla valmis työskentelemään läpi yön jos suinkin mahdollista. Jos voimme onnistua pitämään väkijoukot rauhallisina, mutta kuitenkin henkisesti ja tunneperäisesti toiminnoissa mukana olevina, me voimme olla selvillä vesillä seuraavia askelia varten.

TAPAHTUMA (SEURAAVAT 24 – 72 TUNTIA)

Sen jälkeen kun kunta- ja aluehallinnon toimialueilla on päätetty selkeästi mitä toimenpiteitä tullaan tekemään keskeisten toimintojen ylläpitämiseksi, toiminnan ajoitus ja koordinointi tulevat seuraavaksi. Nämä kaksi päivää vaativat suurimman vapaaehtoisten mobilisoinnin mitä koskaan on maailmanlaajuisesti toteutettu. Tarvitaan paljon ihmisiä auttamaan naapureita, ystäviä ja sukua, mutta tulee ottaa huomioon myös köyhemmät alueet, samoin kuin paikallistaa ja avustaa vanhuksia ja vammaisia.

Näissä vaiheissa voimme toivottavasti aloittaa ‘kaupunginsisäisen Marshall-suunnitelman’. Sen sijaan, että antaisimme jakelun keskeytysten muuttaa nämä alueet mahdollisiksi ruutitynnyreiksi USA:n rotukiistojen tapaan, voimme keskitetyn toiminnan ja yhteistyön avulla jakaa välttämättömyshyödykkeitä ja tietoa. Jos tämä toteutetaan välittömästi useimmilla alueilla – ja  suuren urheiden vapaaehtoisten joukon sekä sotilastyyppisten henkilöiden toimesta – ihmisille voidaan osoittaa suoraan, että kyseessä ei ole tilanne “tervehtikää uutta pomoa, samanlainen kuin entinen pomo”.

Näiden toimien lisäksi keskustelu tulee aloittaa koskemaan mm. seuraavia kaupungin uudistusprojekteja:

 • “Tuleeko infrastruktuuria korjata?”
 • “Onko alueella paljon apua tarvitsevia huumeiden käyttäjiä?”
 • “Onko ongelmia väkivaltarikollisuuden suhteen ja mitä resursseja tarvitaan niiden käsittelyyn pysyvästi ja rauhanomaisesti? “
 • “Onko täällä joku paikka, mihin voidaan rakentaa tuotantolaitos paikallisten työpaikkojen lisäämiseksi (esim. vapaan energian laitteet)?”

Toivottavasti tämä istuttaa uuden yhteistyön kauden siemenen. Minun kotimaassani USA:ssa olen usein nähnyt itsekkyyden esitettynä ‘karskin yksilöllisyyden’ muodossa. Tällainen ajatusmalli ei auta meitä kehittymään eteenpäin. Vaikka yksilöllisiä oikeuksia tullaan vahvistamaan, ainoa tapa, jolla voimme korjata yhteiskuntiamme ja planeettaamme on rauhanomainen yhteistyö – se, mikä on edessämme, on liian paljon pienten ihmisryhmien hoidettavaksi. Suuret suunnitelmat, jotka auttavat satoja tuhansia ihmisiä ovat se, mitä tarvitsemme. Muista aina ensimmäiset periaatteet: “Kuka tarvitsee apua eniten?” “Mitä resursseja meillä on ja mitä ongelmia tarvitsee ratkoa?”

ONGELMANRATKAISUYRITYS ENNENNÄKEMÄTTÖMÄSSÄ MITTAKAAVASSA

Edellä oleva teksti on yleisen tason yhteenveto, mutta onnistunut toteuttaminen vaatii suurta huomiota yksityiskohtiin. Koska nämä vaihtelevat kautta maailman, tärkein ensimmäinen askel on yksinkertaisesti ottaa nopeasti yhteyttä yritysten johtajiin ja kansalaisjohtajiin yhteisöissä kautta maailman. Näiden ensimmäisten  kohtaamisten tulee olla lyhyitä ja yleisluontoisia; kerromme ihmisille, että että tämä on pankki- ja poliittisten järjestelmien kauan kaivattu kunnostus, mutta me tarvitsemme jokaisen kynnellekykenevän apua yhteistyöhön, vähentämään kielteisiä seurauksia. Ole valmis esittämään TYJ sekä muita ehdotuksia koskien sitä, keneen ottaa yhteyttä ja mihin toimiin ryhtyä.

Ollaksesi mahdollisimman tehokas, pysy yksinkertaisessa ja johdonmukaisessa viestissä. keskity ensin niihin ihmisiin, joiden tiedät olevan halukkaita kuuntelemaan. Myöhemmin on välttämätöntä siirtyä muihin organisaatioihin, mutta tämä on ensisijainen syy keskittyä niihin, jotka ovat lähimpänä sinua – jokainen tuntee jonkun, joka asuu kaukana. Tarkoitus on pyytää apua ja saada sitä sanan levittämiseen. Mitä enemmän ihmiset levittävät TYJ-tiedotetta sekä muita keskeisiä asiakirjoja, sitä nopeammin yhteistoimintaa syntyy eri hallinnonaloilla välittömien ongelmien ratkaisemiseksi.

Sen jälkeen kun tämä ensimmäinen toimintaryöppy ‘sanan levittämiseksi’ on toteutunut 1. päivänä, ala luoda järjestäytyneitä työryhmiä, jotka yhteistyössä asevoimien kanssa luovat toteuttamiskelpoisia suunnitelmia. Kun nämä on laadittu, voi huomio keskittyä yksityiskohtiin ja lopulta ratkaisuihin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tässä on muutamia ideoita joita voi nopesti toteuttaa ensimmäisinä päivinä TAPAHTUMAN jälkeen melkein missä tahansa ihmisyhteisöissä:

 • Tapaamisia, joissa ihmiset voivat kokoontua ja johon asevoimien, lainvalvonnan ja paikallishallinnon ym. edustajat tulevat puhumaan ja keskustelemaan tärkeimmistä paikallisista tarpeista, sekä tuomaan ruokaa jaettavaksi ‘nyyttikestien’ tapaan.  Yksi malli, jota voi helposti soveltaa kautta maan on toteuttaa National Night Out (http://natw.org) (kansalaisilta), missä kadut suljetaan (sään salliessa) ja ihmiset voivat kokoontua ja keskustella naapureiden kanssa siitä, mitä on tapahtumassa. Nämä voivat palvella myös kovin tarpeellisina ‘tuulettautumistilaisuuksina’.  Monet yllättävät tiedot ja paljastukset voivat olla ihmisille aivan kauhistuttavia; olen kuullut videolla esitetyistä todisteista, j0tka eivät ole sopivia lapsille ja voivat aiheuttaa pahoinvointia ja ylenantamista.  Näitä ei lähetetä julkisesti ennen pidätyksiä, joten en osaa sanoa millaisia ne ovat. Mutta olen lukenut tarpeeksi ymmärtääkseni, mitä tulen näkemään…tulee olemaan paljon tarvetta halaamisille sekä perheen ja ystävien lohduttamisille. Se tulee olemaan niin vaikeaa – ja myös asioihin sekaantuneet ihmiset tulevat järkytyksenä.
 • Järjestäkää yhteisön ruokailutilaisuuksia – ajattele “Kivisoppaa” -tarinaa, jonka olemme kuulleet lapsina. Kukaan ei tuntunut pystyvän valmistamaan kunnon ateriaa yksinään, mutta kun jokainen toi jonkin tärkeän raaka-aineen, lopulta kaikilla tarinan henkilöillä oli hyvä lämmin ateria illaksi.  Vaikka tämä ei olisi mahdollista joka päivä, tämä voi olla tapa, jolla jokainen  voi saada kunnon aterian ja kokoontua yhteen keskuteluiltaa viettämään. Nämä voivat toimia myös ryhmäterapiaistuntoina, joissa kaikki voivat keskustella ja päästä käsitykseen siitä, mitä maailmalla on tapahtumassa.
 • Niin paljon kuin mahdollista, pyrkikää luovuuteen siinä, että keksitte keinoja joilla yritykset voivat pitää ovensa auki ja jakeluketjut ( tuottajat/tehtaat, tukkukaupat, vähittäiskaupat) pysyä toiminnassa. Vaikka sähköiset kaupankäynnin välineet ovat suljettuja, on muita keinoja joita voi käyttää kaupankäynnin ylläpitämiseksi:
  • Valvokaa ja estäkää ‘kiskurihintoja’ niin paljon kuin mahdollista. Yhtenä esimerkkinä voin mainita, että 9/11 -tragedian iltana polttoaineen hinnat kotikunnassani USA:ssa kohosivat noin kuusinkertaisiksi. Suuri paniikki iski ja autoja oli jonoissa korttelikaupalla. Tällaisesta tulee ilmoittaa nopeasti ja saada se  loppumaan, jotta voiton tavoittelun ketjureaktio ei aiheuta kaupankäynnin totaalista romahtamista. Erityisesti välttämättömyyshyödykkeiden osalta hintojen tulisi säilyä ‘lukittuina’ mahdollisimman paljon.
  • Vähentäkää tärkeimpien hyödykkeiden hamstraamista rajoittamalla kertaostoksen määrää. Kyseessä ei ole tilanne, jossa näitä tuotteita ei enää koskaan olisi saatavilla…kyseessä on vain tilapäinen keskeytys, joka päättyy kuukauden sisällä.
  • Hyväksykää sekkejä, maksumääräyksiä, kultaa ja hopeaa rahaksi tuotteiden ostossa, kun pankki- ja luottokortit tai pankkiautomaatit eivät toimi.
  • Jokainen alueellinen Kauppakamari voi toimia kunnanjohdon kanssa tietyllä hallintoalueella ottamaan väliaikaisesti käyttöön ’tilapäisrahan’  (http://en.wikipedia.org/wiki/Scrip), jota voi käyttää luoton muotona rahajärjestelmän ollessa suljettuna. Niin kauan kuin suuri enemmistö yrityksistä hyväksyy sen, kaupankäynti voi jatkua niin kauan kuin hyödykkeet riittävät. Tätä voi jopa laajentaa yritysten velkakirjoiksi, joiden avulla hyödykkeitä voidaan edelleen lähettää ja jaella niin paljon kuin mahdollista.

Minun tietääkseni on olemassa varoja, joista voidaan myöntää $1000 luottoa jokaiselle henkilölle perustarvikkeiden hankkimiseen. Tämä voisi tarkoittaa, että kullekin kunnalle annettaisiin varoja $1000 henkilöä kohden, jota voitaisiin käyttää takaamaan paikallista tilapäisrahaa. Tämä palauttasi helposti luottamuksen paikallistasolla, jotta yritykset voisivat luottaa saavansa heille kuuluvan korvauksen myymistään tuotteista tai palveluista.

  • Lopuksi, jokaisen avoimena pysyvän yrityksen tulisi säilyttää kuitit ja muut dokumentit, jos niille tulisi tarve palauttaa menetettyä tuloa itselleen. Ottaen huomioon, että tämä uudelleenkäynnistys on välttämätön pienen mutta tähtitieteellisen rikkaan yksilöjoukon rikollisten toimien takia ympäri maailman, on hyvin todennäköistä, että kaikki saamatta jääneet tulot voidaan korvata hyödyntäen vakuutus- ja oikeusjärjestelmää.  Noiden yksilöiden varat tullaan pidättämään ja käyttämään korvausten maksamiseen vahinkoa kärsineille. Kuitenkin, ottaen huomioon asiaan liittyvien tutkimusten laajuuden ja eri rahavirtojen jäljittämisen, korvauksia ei voi saada hetkessä. Tämän takia kunkin yrityksen tulee punnita aukipysymisen etuja ja haittoja. Mutta jos haluatte pitää yrityksenne auki palveluna yhteisöllenne, se on parempaa mainontaa kuin mitä voisitte koskaan ostaa.
 • Mikäli riittävää määrää kauppatoimintaa ei voida ylläpitää, tässä on muita vaihtoehtoja saada tarvikkeet sinne, missä niitä eniten tarvitaan.
  • Paikallisia ‘vaihtokeskuksia’ voidaan luoda keinona järjestää tavaroiden ja palvelujen vaihtoa ja kauppaa. Tämä tulee olemaan välttämätöntä, ottaen huomioon odotetut jakelunkeskeytykset. Suurimmalla osalla ihmisistä ei ole riittävästi tarvikkeita selviytyäkseen useita viikkoja ostamatta ruokaa tai hygieniatuotteita. Lisäksi on todennäköistä, että ihmiset jotka ovat varastoineet tuotteita, huomaavat, että joitakin tuotteita he eivät muistaneet hankkia. Näitä vaihtokeskuksia voidaan käyttää tärkeiden tarvikkeiden ja myös palvelujen vaihtamiseen; jos joku tarvitsee apua jossain asiassa, ehkä ihmiset voivat tarjota palveluja kuten lumenluonti, pihatyöt jne. vaihdossa ruokaan tai wc-paperiin.
  • Käytä nykyisiä ylijäämäruuan jakelukeskuksia ensisijaisena tarvikkeiden jakelukeskuksina. Ei ole tiedossa kuinka paljon tarvikkeita on varattu tähän massiiviseen operaatioon. Ymmärtääkseni paljon on olemassa, mutta tuotteita tulee siirtää nopeasti ja tehokkaasti tähän asti salaisista varastoista erilaisille jakelupaikoille kussakin maassa. Jälleen totean, että vaikka tietoni koskevat USA:ta, tämän tulisi päteä kaikkialla – on olemassa tarve keräyspaikoille, joista ihmiset voivat saada tärkeitä tarvikkeita turvallisesti.
  • Jos olet henkilö, joka haluaa varautua katastrofeihin, olet todennäköisesti varannut tarvikkeita useiksi kuukausiksi tai vuosiksi. Minulla on sinulle hyviä ja huonoja uutisia. Asiat eivät tule menemään päin helvettiä, kuten olet huutanut loputtomiin. Hyvät uutiset ovat, että voit olla oman yhteisösi sankari jos olet halukas jakamaan tarvikkeitasi muille.

Tähän liittyy myös halukkuus opettaa ihmisille hyödyllisiä selviytymistaitoja kuten nuotion sytyttäminen, epätavallisten mutta terveellisten ruoka-ainesten tunnistaminen ja kerääminen, näiden ruokien valmistaminen ja miten organisoida naapuruston ‘kyläpoliisivoimia’ auttamaan paikallisia lainvalvojia järjestyksen säilyttämisessä.

  • Lopuksi, jos sinulla on esine tai tarvike josta olet varma ettet tule sitä tarvitsemaan, voit yksinkertaisesti antaa sen sellaiselle henkilölle, joka oikeasti tarvitsee sitä. Näihin kuuluu esimerkiksi ajan viettäminen ihmisten kanssa – ehkä joku aikuinen voi tarjota lastenhoitopalvelua, jotta toiset aikuiset voivat työskennellä tärkeissä humanitäärisissä projekteissa. Melkein jokainen esine on lopulta korvattavissa ja vapaa-aikaa tulee olemaan jälleen, kun teknologiaa käytetään paitsi täydentämään ihmistyövoimaa, myös vähentämään kunkin yksilön tekemien työtuntien määrää. Loppujen lopuksi tärkein voimavara mitä meillä ihmisillä on, on toisemme. Meidän tulee kohdella toisiamme sivistyneesti ja kunnioittavasti, kun opettelemme uusia tapoja tulla toimeen toistemme kanssa ja muodostaa toimivan yhteiskunnan.

PALJASTUSTEN TULTUA ILMI – VETOOMUS PYSYÄ RAUHALLISINA, KÄRSIVÄLLISINÄ JA YMMÄRTÄVÄISINÄ 

Jokaisella teistä, joka lukee tätä ensimmäisen kerran tänä erityisenä päivänä, on todennäköisesti pää pyörällä koska matto on vedetty jalkojenne alta. Kun tulette tolkkuihinne ja tiedostatte täysin kaiken mitä on tapahtumassa – ja mitä on salaisesti tapahtunut aiemmin – teidät todennäköisesti valtaa suru.  Teidän todellisuudentajunne hajoaa, kun kaikki mitä uskoitte todeksi hajoaa pirstaleiksi ikiajoiksi. tiedän tämän, koska se on tapahtunut minulle monissa oppimisprosessini vaiheissa. Tämä koskee kaikkia joita olen tavannut – kaikkia niitä työtovereita joita en ole koskaan tavannut henkilökohtaisesti, mutta jotka ovat ikiajoiksi muovanneet sitä, miten ajattelen ja tunnen tätä planeettaa kohtaan, jolla nykyisin elän.

Kun kaikki ‘loksahtaa paikoilleen’, tulee hetki, jolloin tunnette yhden tunteen voimakkaammin kuin koskaan aiemmin: RAIVO.

Kun se iskee – ja niin tulee käymään – pysähdy ja hengitä syvään. Tämä on hetki, jolloin jokaisen ihmisen tulee valita miten kanavoida ja keskittää tuota energiaa. Ryhdytkö hakkaamaan kiukun vallassa kuin uhmaikäinen lapsi? Vajoatko maahan omien kyyneltesi kastelemana? Vai istutko vain paikallasi – pökertyneenä ja kykenemättä liikkumaan?

Minun suositukseni on, että anna aluksi tunteen aallon kulkea ylitsesi, mutta älä tee mitään ennen kuin se asettuu. Älä kilju, älä karju  – älä sano mitään. Koe se tunne ja anna sen virrata. Sitten kun pystyt rauhoittumaan, todellinen työ voi alkaa.

Tämä ei ehkä tapahdu tänään. Minun arvaukseni on, että se iskee jokaiseen tulevina viikkoina, ottaen huomioon miten monenlaisia persoonia me ihmiset olemme. Mutta kun se aalto iskee sinuun jälleen, anna tällä kertaa tunteidesi virrata vapaasti. Jos haluat tuijottaa ilmeettömästi kaukaisuuteen, jos sinun tarvitsee saada olla yksin tai jos haluat itkeä, tee niin vapaasti.  Jos tarvitset halausta, pyydä sitä – vaikka lähelläsi oleva ihminen olisi täysin tuntematon. Me olemme kaikki veljiä ja sisaria tässä omituisessa sotkuisessa todellisuudessa ja meidän tulee tulla perheenä yhteen parantuaksemme.

Osa parantumisprosessista tulevat olemaan lukemattomat julkisesti televisioidut totuus ja sovitus -kuulemiset. Mitään muuta tapaa ei oikeastaan ole, koska kaikkia kauheita yksityiskohtia ei voi eikä pidä pitää enää salassa. Tiedotusvälineet ovat olleet valvonnan alaisina niin kauan, että tulee olemaan vaikea uskoa totuutta kun sen näkee, mutta sen sijaan että pitäisi joukkotiedotusta kokonaisuudessaan vihollisena, kannattaa nähdä se välineenä, joka lopultakin voi antaa totuuden tulla julkisuuteen.  Tämä on meidän ryhmäteriapiaamme planeettana -näin me tulemme tervehtymään.

Kun ‘uskomattoman pahoja’ asioita näytetään ja osoitetaan tosiksi kerta toisensa jälkeen, alkaa kehittyä hyökyaalto vaatien oikeutta ja kostoa. Pahimpia rikollisia tullaan haluamaan julkisesti teloitettaviksi. Minun aito toivoni on, että väestö yhdessä toimii varovaisesti ja ja etenee hitaasti näissä asioissa. Ensiksi, nähdäkseni tulisi asettaa maailmanlaajuinen kielto aikataulutetuille teloituksille. Emmekö todellakaaan voi lopettaa väkivaltaisia kuolemia tällä planeeetalla edes muutamiksi päiviksi tai viikoiksi!

Annetaan tämän tauota ainakin hetkeksi. Uskon todella, että jotkut ‘syyllisiksi’ todetut ihmiset joiden katsottiin ansaitsevan kuolemanrangaistuksen, voivat päätyä avaintodistajiksi joissakin näissä ilmi tulleissa rikoksissa ihmiskuntaa vastaan. Voi jopa osoittautua, että jotkut ovat oikeasti syyttömiä tai eivät ainakaan täysissä sielun voimissa siihen aikaan, jollin he tekivät kauheat rikoksensa. Muista, että sen kuuluisan sähkötuolin katkaisijaa on helppo kääntää, mutta nykyisellä tekniikan tasollamme emme voi peruuttaa väärin syytetyn ihmisen teloitusta.

Meidän tulee pysyä kärsivällisinä eikä rynnätä tuomitsemaan. Muistan selvästi, miltä tunteikkaat vaatimukset kostosta kaiken 9/11 -jälkeisen kuoleman ja kaaoksen keskellä kuulostivat. Ihmiset USA:ssa olivat niin vihaisia, että he halusivat pommittaa jotakuta – KETÄ TAHANSA – jo sinä päivänä! Katso nyt tätä tuskaa ja kärsimystä joka on toteutunut kautta maailman – oliko se sen arvoista tai tarpeellista? Olemmeko me todella onnellisia ja hyvinvoivempia niiden tulosten jälkeen? Miljoonia kuolleita, kokonaisia valtioita vailla nykyaikaisia toimivia peruspalveluja. Satoja tuhansia kiukkuisia haavoittuneita veteraaneja ja lukuisia itsemurhia heidän keskuudessaan johtuen itseen kohdistuvasta vihasta, köyhyydestä ja pysyvästä vammautumisesta. Triljoonia tuhlattu, hävitetty, varastettu – miten sitä haluaakaan kutsua. Kaikki tämä tehty valheiden, valheiden ja vielä kerran valheiden takia.

Minkään tämän ei olisi tarvinnut tapahtua, jos olisi yhdessä ‘hengitetty syvään’ ja voimakkaan päättäväisesti alettu tutkia todisteita sen selvittämiseksi, mitä todella tapahtui, sekä kenellä oli motiivi ja keinot toteuttaa koko 9/11 -operaatio. Olimme hölmöjä silloin ja se melkein suisti koko maailman III maailmansodan partaalle. Älkäämme tehkö samaa virhettä uudelleen. Antakaamme kaikille halukkaille todistajille ja totuudenpaljastajille mahdollisuus todistaa ja kertoa tarinansa. Sikäli kun aiemmin tuntematonta todistusaineistoa tulee esille, tulee näitä todisteita harkita ja punnita vertaamalla niitä muihin todisteisiin ja lausuntoihin. Ihmiset ryömivät esille koloistaan kuukausien jälkeenkin – lopulta uskaten kertoa tarinansa, kun he eivät enää pelkää tulevansa tapetuiksi tietojensa vuoksi.

Näiden äänien tulee tulla kuulluiksi ennen kuin voimme todella tuntea, että ymmärrämme mitä on tapahtunut ja kuka lopulta on syyllinen. Jopa ne, jotka ovat vuosikymmeniä tutkineet näitä rikoksia yllättyvät joissakin tapauksissa – se kuuluu välttämättömänä osana totuuden selvittämisen prosessiin. Emme halua ajautua Ranskan vallankumouksen kaltaiseen hysteriaan, jossa jokaista aatelismiestä ja -naista pidettiin syyllisenä pelkästään heidän yhteiskunnallisen asemansa vuoksi. Selvittäkäämme, työskentelivätkö jotkut hyvät miehet (ja naiset) salaisesti pahojen ihmisten kanssa. Niiden , jotka olivat tekemisissä ‘salaisten operaatioiden’ kanssa on vaikea selvitä täysin puhtain paperein, ja voi ilmetä, että joku, jota aluksi pidettiin ‘syyllisenä’ voi myöhemmässä katsannossa osoittautua sankariksi, koska hän esti täysimittaisen ydinsodan puhkeamisen, joka olisi aiheuttanut meidän täyden tuhomme.

Samalla tavalla pyydän jokaista ulottamaan tämän samankaltaisen kärsivällisyyden, ymmärryksen ja anteeksiannon sukulaisia, ystäviä, työtovereita, entisiä rakastajia, poliittisia vastustajia ja lopulta täysin tuntemattomiakin kohtaan.  Jokainen tällä planeetalla on joutunut paineiden ja vaikutusten alaiseksi, mitkä ovat saaneet heidät loukkaamaan muita – joskus tämä on tehty tietoisesti, mutta suuri osa siitä on myös ollut ‘ohjelmoitu’ meihin. Meidän tulee tarkastella toisiamme eri tavalla – ei eri rotuina tai sukupuolina, vaan kanssaihmisinä. Me olemme kaikki heijastumia toisistamme. Jos joku on luokannut meitä ennen tätä päivää, kysy heiltä miksi he tulivat sanoneeksi nuo luokkaavat sanat tai tehneeksi sen kauhean teon.

En nyt tarkoita tässä erittäin pahoja tekoja, kuten törkeä pahoinpitely tai kylmäverinen murha, vaikka ymmärryksemme noitakin asioita kohtaan tulee kehittymään paljon vivahteikkaammaksi tulevina vuosina. Mutta nyt tarkoitan  esimerkiksi stressaantuneiden vanhempien väkivaltaista purkautumista ylinopeussakon saanutta lastaan kohtaan, tai pomoa, joka niin pelkää menettävänsä työnsä, että alkaa syyttää valheellisesti jotain työntekijäänsä pahasta virheestä, ja siten oikeuttaa hänen erottamisensa säästääkseen oman nahkansa. Useimmat meistä eivät ole ‘enkeleitä’ ja monet meistä ovat tehneet julmia asioita toisille vain kokiessaan tarvetta säilyttää oman elämäntyylinsä. Pelko omistamiemme asioiden menettämisestä voi ajaa melkein kenet tahansa kauhistuttaviin tekoihin, ja vain harva ihminen voi katsoa peiliin ja sanoa, että hän ei ole koskaan tehnyt mitään sellaista. Lopuksi,  meidän tulee ottaa askel taaksepäin ja yrittää ymmärtää toisiamme näiden itsekkäiden tekojen osalta; saatamme huomata, että olemme paljon kykenevämpiä antamaan anteeksi kuin koskaan kuvittelimme.

Voimakkaana esimerkkinä voi esittää, että jopa mafian murhaajat ovat joskus tehneet kauhistuttavia rikoksia vain välttääkseen omien rakkaidensa joutumasta kidutetuiksi ja tapetuiksi. He päätyivät tähän tiettyyn tehtävään, koska näkivät sen keinona huolehtia perheestään ja menettivät siinä prosessissa lopulta ihmisyytensä. Joskus myrkyllinen sekoitus rakkautta ja pelkoa voi ajaa meidät tekemään kauheita asioita toisille. Kuitenkin tämän päivän jälkeen meidän ei tarvitse pelätä. Me voimme olla vihaisia, mutta meidän ei enää tarvitse pelätä. Voimme rakastaa toisiamme ja kokea vastarakkautta.

Näiden sanojen jälkeen on aika ryhtyä työhön ja korjata planeettanne, ihmiset! Alkakaamme toimia!

Alkuperäinen artikkeli löytyy osoitteesta http://eventreference.org/the-event-plan-to-maintain-the-safety-and-well-being-of-the-populace-during-the-financial-reset/