Avoin kirje yritysten johtajille: mitä Tapahtuma merkitsee ihmiskunnalle – ja teille

strategy101

Esipuhe: Toivoisin, että “liiketoiminnan etiikka” ei olisi enää ristiriitainen termi. Sen päivän pitää koittaa (ja se ON tulossa), jolloin yhden henkilön lailliset oikeudet ovat suuremmat kuin jonkin yrityksen. Nykyajan tuomioistuinpäätökset ovat antaneet yrityksille kaikki yksityishenkilön oikeudet, juurikaan ilman laillista tai moraalista vastuuta.

Tätä epäoikeutettua laintulkintaa on käytetty laajimmassa mitassaan viimeisten yli kahden vuosisadan ajan. Se on mahdollistanut  nykyaikaisen liikeyrityksen tulemisen  voimakkaimmaksi   lailliseksi varojen siirron muodoksi ihmiskunnan historiassa. Liikeyritykset ovat täydellisiä mekanismeja siihen tarkoitukseen, sillä vaikka niitä usein myydään “julkisesti”, ovat ne selvästi kehittyneet ajan myötä hyödyttämään harvoja monien muiden kustannuksella – pystyen aina piiloutumaan ‘ihmisyyden’ taakse tai tarjoamalla katteettomia lupauksia ‘takaisin antamisesta’, samalla kun ne riistävät kaiken mahdollisen niistä kuntayhteisöistä ja valtioista missä ne sijaitsevat. 

Nämä ajat ovat nyt päättymässä. TAPAHTUMA tulee muuttamaan kaiken tämän. Käytännöllisesti katsoen yhdessä yössä suuri joukko monikansallisia yrityksiä – erityisesti rahoitusalalla toimivia – menee vararikkoon. Näiden konkurssien valtava määrä tekee välttämättömäksi näiden yhtiöiden pilkkomisen niin, että  sanasta ‘monikansallinen’ tulee korruption ja valtavan epätasa-arvon kauden jäänne. Enää ei yritysten sallita siirtää vaurautta salatusti valtioiden välillä tai kuluttajilta ja työntekijöiltä niille, jotka sijoittavat ‘pääomaa’.  

Nykyisten yritysjohtajien tulee pystyä sopeutumaan nopeasti – erityisesti niiden, jotka ovat kauan toimineet suoraan salaliiton kanssa tai vaikka vain sen palveluksessa. Monille uudet johtajat tulevat olemaan sen maan ihmisiä  jotka ovat joutuneet ottamaan kyseisen yrityksen haltuunsa. Jo tämä yksin pakottaa monet entiset johtajat joko jättämään liike-elämän pysyvästi (joissakin tapauksissa ehkä voimatoimin), tai muuttamaan radikaalisti ajatteluaan muotoon “ihmiset voittojen edelle”.  

Seuraava kirje on tarkoitettu rahoitusalan sulkemisen aikana kaikille yritysjohtajille, johtokunnille ja lisäksi kaikille investointipankkien analyytikoille  luettavaksi, joita salaliitto on käyttänyt toimeenpanijoina sen varmistamiseksi, että jokainen ‘julkinen’ yritys palvelee  heidän rikosorganisaatiotaan ennen kaikkia muita intressejä. 

 

Avoin kirje yritysten johtajille: Mitä TAPAHTUMA merkitsee ihmiskunnalle – ja teille

Se, mitä olette nyt todistamassa on ollut tekeillä jo kauan. Vähintään  vuodesta 1975 saakka on kehitetty suunnitelmaa ohjata ihmiskunta pysyvästi pois yhteiskunnallisen pakkovallan ja taloudellisen orjuuden kauhistuttavasta tulevaisuudesta. Tiedusteluagentit pitivät tätä välttämättömänä edellisten kahdentoista vuoden kauhistuttavien tapahtumien jälkeen – kuten Kennedyn salamurha, julistamaton Vietnamin ‘konflikti’ ja Watergate.

Seuraavien vuosien aikana tämä suunnitelma kasvoi laajuudeltaan ja sisällöltään. Taktiikkoja kehitettiin, liittoumia muodostettiin ja osallistujamäärä kasvoi valtavasti – mutta sen ytimenä oli aina muodostaa tehokas tapa jolla levittää totuutta niin, että sitä ei voida valvoa. Se, mitä nyt on tapahtumassa, ei olisi mahdollista ilman henkilökohtaisia tietokoneita tai internetiä. Jos noita keksintöjä ei olisi laajassa käytössä, kaikki tietovirrat olisivat täysin valvottavissa, johtuen salaliiton lähes rajattomista resursseista ja säälimättömyydestä.

Tämän työmme tulokset ovat nyt toteutumassa, mutta me tulemme kokemaan sellaisen katkoksen ‘normaaliin elämään’ joka on aivan ennennäkemätön ihmiskunnan historiassa. Tästä päivästä alkaen tulemme kokemaan seuraavaa:

  • Lähes välitön muutos valtavirran uutisten sisällössä ja tuotannossa
  • Tilapäinen sähköisen rahajärjestelmän alasajo
  • Vahvojen poliitikkojen, uskonnollisten johtajien, kapitalistien ja rahoittajien shokeeraavat pidätykset uutisoituna suorana televisiossa
  • Massiivinen paljastusten aalto, joka liittyy aiemmin kiistettyihin salaliittoihin, mikä järkyttää asiasta aiemmin tietämätöntä kuin kylmä suihku humalaista.

Keskeisten  pankkikartellien sulkeminen osoittautui ainoaksi tavaksi viimeinkin lopettaa yllättävän pienen rikkaiden ja äärimmäisen vaarallisten psykopaattien rikollinen yritystoiminta. Yksinkertaisesti niin kauan kuin rahajärjestelmä pysyi keskeisten pankkien (ja niiden omistajien) valvonnassa, nämä rikolliset saattoivat aina painaa rahaa ja ohjata sitä mihin tarvittiin heidän vallassa säilymisekseen. Nyt heidän valtansa lähde on poissa, mutta päivittäinen elämä on vielä jonkin aikaa kaikkea muuta kuin normaalia. Vaikeuksia voi tulla, mutta lopulta ‘uusi normaali’ on valtaväestölle paljon parempi kuin äskettäinen olotila.

Seurauksena oleva valtava muutos tulee olemaan pysyvä. Sen jälkeen kun erilaiset perustuslainvastaiset, laittomat ja  ehdottomasti moraalittomat toiminnot on paljastettu, ei paluuta entiseen ole. Uusi rahajärjestelmä on omaisuusvakuudellinen, kun entinen oli velkaan perustuva. Yritykset toimivat täysin erilaisessa säännösympäristössä; monista tulee todella ‘julkisesti omistettuja’ siinä mielessä, että voitot jaetaan yrityksen kotimaan henkilöille. Lisäksi – mikä ehkä tärkeintä – sellaista käsitettä kuin ‘työttömyys’ ei tule enää olemaan, koska aina on paljon työtä tarjolla.

Viime kädessä sellaiset käsitteet liiketoimintaa harjoitettaessa kuin ‘ylipätevä’, ‘tarpeeton’ ja ‘kustannustehokkuuden maksimointi’ tulevat katoamaan tai muuttamaan muotoa dramaattisesti. Nämä käsitteet on taottu päihinne Milton Friedmanin jälkeisessä todellisuudessa, jossa  yrityksen johto on vastuullinen vain osakkeenomistajille. Nyt on koittanut sellainen epävarma aika jolloin uusien ideoiden tulee juurtua – ja nopeasti! Yhdessä meidän tulee luoda uusi tulevaisuus, jossa pienen ihmisryhmän on mahdotonta täysin hallita ja valvoa maailman tapahtumia säilyäkseen pysyvästi vallan kahvassa.

Monet teistä voivat juuri nyt kokea olonsa pelokkaaksi.  Nick Hanaueria  siteeratakseni monista voi tuntua, että “talikot ja heinähangot tulevat” . Kuitenkaan niin ei tarvitse käydä; voitte hallita omaa kohtaloanne tänä epävarmuuden aikana – niin kauan kuin olette katuvaisia ja halukkaita muuttamaan ajatteluanne koskien sitä minkä – tai oikeammin KENEN tulisi olla etusijalla missä tahansa liiketoiminnassa.

Vaikka en erityisemmin halua käyttää tätä termiä, teille kaikille on nyt koittanut “tule Jeesuksen luo” hetki. Aiemmat suhteet yritysjohtajien ja osakkeenomistajien välillä kääntyvät ylösalaisin. Sen sijaan, että kumartelisi rikkaille rahoittajille ja sijoitusasiantuntijoille, minkä tahansa yrityksen johto on nyt vastuussa yleisölle. Tämä tulee tapahtumaan suurelta osin niiden ‘seuraa rahavirtoja’ -paljastusten takia jotka ovat alkamassa. Rahavana kiemurtelee näennäisesti loputtoman rahastojen, veroparatiiseissa olevien ulkomaisten tilien tai laittomasti hankittujen ‘kovien varojen’ kuten maan tai arvometallien labyrintin läpi.

Lopulta monet joutuvat kävelemään käsiraudoissa vankilaan. Mutta se, mitä tapahtuu seuraavaksi voi vaikuttaa meihin kaikkiin, ja se tulee tasoittamaan täysin talouden pelikenttää kautta maailman.

Yksinkertaisesti sanottuna suuri osa tästä varallisuudesta on varastettu laittomilla sodilla, rikoksilla ihmiskuntaa vastaan, tai  RICOn (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations eli gangsterien ohjaamien ja korruptoituneiden organisaatioiden) ‘organisoidun rikollisuuden’ toiminnoilla.  Lisäksi on käynyt ilmi, että nämä ihmiset ovat rahoittaneet ja edistäneet terrorismia ikuisista ajoista lähtien. On mielenkiintoista todeta, että yllämainituista rikoksista on useimmissa maissa laillista pidättää näiden yksilöiden varat ja käyttää ne korvauksiin.

Kuitenkin, jotta nämä korvaukset voitaisiin maksaa, on näiden ihmisten varojentallennusmekanismit purettava. Tämä ei tarkoita ainoastaan nykyisen keskeisten pankkien kartellin loppua, vaan myös nykyaikaisen yrityksen kuolemaa. Periaatteessa kaikki yritysten varat – omistivatpa niitä henkilöt tai sijoittajalaitokset – tulee maksaa ulos, jotta varallisuutta voidaan käyttää rakentamaan maailman infrastruktuuri uudelleen, sekä korvauksina terrorismin tukemisesta ja kansanmurhasodista.

Tämä tarkoittaa, että osakemarkkinat meidän tuntemassamme muodossa ovat ohi. Lähes kaikki yritykset tulee kansallistaa niiden varattomuuden takia – erityisesti ne, jotka ovat nykyisin ‘monikansallisia’. Niiden sijaan tulevat uudet yhtiöt, jotka on rakennettu liiallisen ahneuden aiheuttamien tuhojen raunioille. Myös näiden uusien yhtiöiden omistajarakenne voi olla aivan erilainen; todella ‘julkinen’ omistajuus voi olla tulevaisuuden aalto – kun voitot jaetaan takaisin näiden yhtiöiden toimialueelle.

Tällaiseen liiketoimintamalliin siirtymisellä voi olla mielenkiintoinen sivuvaikutus; useimmat yksityishenkilöt maksavat paljon vähemmän, kun yritysten voitot jaetaan takaisin joko yritysten tuloveron kautta tai suoraan omistajuuden kautta tietyn kaupungin tai valtion ihmisille. Jos haluaa pohtia uudelleen mikä yritysverotuksen tehtävä on, on helppo määritellä yrityksen tulovero tietyn yrityksen omistusosuutena tasasuhteessa yritysveroasteeseen tietyllä hallintoalueella. Joten tuloverosta ei ole kovin pitkä matka siihen ajatukseen, että yrityksen omistavat ‘ihmiset, ihmisiä varten’.

Näin ollen kaikki johtajat, jotka pyrkivät minimoimaan maksettavia veroja ottavat perimmältään yhdeltä sidosryhmältä (siltä hallintoalueelta, jolla yritys sijaitsee) ja antavat toiselle sidosryhmälle (sille ‘eliitille’, joka pidätetään ja vangitaan TAPAHTUMAN aikaan).

Yritysverotuksen uudelleenajattelu sekä mitkä tulisivat olla yrityksen ‘oikeudet’,  ovat vain kaksi tulossa olevista monista muutoksista, joiden olisi tullut toteutua jo kauan sitten.  Yksinkertaisesti sanottuna, kaikki te yrityksiä  johtavat olette jättäneet kaksi tärkeintä sidosryhmää ulos yhtälöstä jo liian kauan – työntekijät ja asiakkaat. Myöntyminen osakkeenomistajien vaatimuksiin on erinomainen keino saada teidät näyttämään hyviltä lyhyellä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä kyse on laillistetusta varkaudesta, koska se kannustaa tekemään päätöksiä, jotka ovat haitallisia yhteiskunnalle kokonaisuudessaan.

Te kaikki voitte valita miten haluatte edetä. Jos haluatte puolustaa menneitä toimianne ja päätöksiänne, valmistautukaa julkiseen pilkkaan – parhaimmillaan. Pitäkää mielessä, että maailman tiedusteluorganisaatioissa on paljon ‘Valkohattuja’ – mistä luulette “anonymous” -ryhmän saavan tietonsa? Jokainen keskustelu, jokainen muistio, jokainen päätös joka on tehty rikollisen eliitin hyväksi on jäljitetty – ja jos on tarpeeksi todisteita esitettäviksi oikeudessa, voitte hyvin joutua syytteeseen valkokaulusrikoksista. Jos tämä on kohtalo, jonka haluatte itsellenne, jatkakaa entiseen tapaan – olkaa itsepäisiä ja uhmakkaita, sillä tulevaisuutenne tulee olemaan vankilassa ja teidät työnnetään syrjään, samalla kun muu ihmiskunta saa kokea sellaista taloudellista ja elintason kasvua joka on tähän asti esiintynyt vain ihmisten unelmissa.

Toisaalta, jos katsotte peiliin ja päätätte “Ehkä on aika tehdä muutos”, voitte päätyä menestymään paljon paremmin kuin kolleganne, jotka käyttävät kaiken aikansa, energiansa ja nopeasti hupenevat varansa taisteluun maineestaan. Niitä meistä jotka toimivat paremman tulevaisuuden hyväksi ovat asioista perillä olevat tahot neuvoneet, että anteeksiantaminen on toivottavin lopputulos tulevissa Totuus & Sovittelu kuulemisissa. Meidän tulee ihmislajina kulkea eteenpäin ja jotkut teistä voivat olla hyvinkin tärkeitä maailmamme tervehdyttämisessä ja uudelleenrakentamisessa. Kuitenkin, kunnes tiettyjä julkisia katumuslausuntoja on esitetty, on epätodennäköistä, että kukaan jolla oli sana ‘Johtaja’  tittelissään ennen TAPAHTUMAA, tullaan koskaan pitämään luotettavana, ellei hän paljasta kaikkia keskusteluja ja muistioita jotka on kätketty ‘Tiedonsalaussopimusten’  paheellisen sateenvarjon alle.

On aika lopettaa niiden kauan käyttämienne juridisten ja taloudellisten suojien takana piileskeleminen. Nyt kun TAPAHTUMA on täällä, nuo suojat ovat poistuneet ikuisesti. Tästä eteenpäin jokaisen, joka jatkaa liikemaailmassa, tulee luoda arvoa asiakkailleen eettisellä tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijöitä ei enää kohdella kuin karjaa tai työllistetä lapsia hikipajoissa, jotka ovat joka suhteessa orjatyöleirejä. Ei, jatkossa kaikkia tulee arvostaa riippumatta siitä, missä he ovat kasvaneet tai mikä heidän ihonvärinsä on. Keitä tunnet tai mikä sukunimesi on, eivät nekään avaa enää ovia.

On aika liittyä ohjelmaan ja lopultakin tunnustaa ne, joita olette niin kauan ylenkatsoneet, yhdenvertaisiksi kanssanne.  Me olemme kaikki yhdessä tässä asiassa ja loput meistä – se 99%, haluaa toivottaa teidät avosylin tervetulleiksi, jos olette halukkaita avautumaan siitä, mitä niin monien vuosien ajan on tapahtunut suljettujen ovien takana.

Valinta on teidän. Toimimalla yhteistyössä teette kaikkien meidän elämästämme parempaa – myös teidän.

Alkuperäinen artikkeli löytyy osoitteesta http://eventreference.org/2015/03/29/an-open-letter-to-corporate-executives-what-the-event-means-for-humanity-and-you/

Jätä kommentti