Tapahtuman varasuunnitelma

Tämä teksti on tarkoitettu välittömästi Tapahtumaa seuraaviin hetkiin, jolloin vapaaehtoiset tiedostavat, että läpimurto on tapahtunut, hillitsemään niitä kielteisiä purkauksia, joita vielä voi sattua, jotta johtajat tai avainhenkilöt voivat jatkaa työtään yhteisöjensä palveluksessa.

Jos saatu tieto ei jostakin syystä  ole riittävää tai sitä ei oteta riittävästi huomioon, meidän tulee toteuttaa tiettyjä toimintastrategioita tämän ongelman hoitamiseksi.

Me ehdotamme toimintamallia, jolla pyritään tukemaan väestöä tänä siirtymäaikana. Tätä suunnitelmaa voi käyttää “Julkisen tietoisuuden lisäämisen suunnitelma Beenä” siinä tapauksessa, että poliittiset ja yhteisöjohtajat eivät vastaa Tapahtumaan liittyviin liikkeellepanokutsuihin, ottaen huomioon sen odotettavissa olevan epäluottamuksen, jolla monet heistä suhtautuvat  Tiedote yhteisön johtajalle-viestissä annettuun tietoon.

Meidän täytyy siis harkita mahdollisuutta antaa tämä alla kuvaamamme suunnitelma mahdollsimman monelle ihmiselle, olivatpa kyseiset yhteisönjohtajat mukana tilanteessa tai eivät. Tämä tehdään ainoastaan siinä tapauksessa, että nämä johtajat eivät toimi palvelemiensa ihmisten hyväksi, joten me voimme tietää mitä tehdä sekä yhdessä että yksilöinä, miten käyttää resurssejamme ja miten hyödyntää niitä tämän strategian edistämiseksi.

Kuten jo tiedämme, monet ihmiset jotka eivät ole tietoisia asiasta, olipa kyseessä suuri, keskikokoinen tai pieni urbaani alue, voivat mennä paniikkiin ja lähteä kaduille voimakkaasti kiihtyneinä etsimään ruokaa ja ohjausta. Suuri enemmistö heistä ei ole riittävästi varautunut varastoimalla ruokaa, polttoainetta tai lääkkeitä, kuten on esitetty artikkelissa Perusaskeleet Tapahtumaan valmistautumisessa. Tässä tapauksessa vähittäiskauppiailta kaikilla paikkakunnilla loppuvat välttämättömyystarvikkeet jo muutamassa tunnissa. Tällöin ihmiset varmasti vaipuvat epätoivoon ja juuri tällä hetkellä tämä Suunnitelma yleisön rauhoittamiseksi tulee välittömästi ottaa käyttöön.

Suunnitelma yleisön rauhoittamiseksi

Pääasia: Pitää väki rauhallisena ja tarjota perustietoa siitä mitä on tapahtumassa, ja että kaikki on hyvin niin kauan kuin me huolehdimme ja autamme toisiamme. Tarjota neuvoja siitä, miten edetä ja mistä saa lisää tietoa ja mistä saa perustarvikkeita (ruokaa, vettä, lääkkeitä sekä lääkintä- ja psykologista apua).

Ensiaskel: varmistaa välttämättömän liikenteen kulku koko kaupungissa ja, jos mahdollista ja jos aikaa on jäljellä, pyytää, että ihmiset siirtävät autonsa asuinalueelleen tai parkkipaikoille. Tämän tulisi koskea kaikkia kaupunkeja, sillä vain siviiliviranomaisille ja pelastushenkilökunnalle kuuluva jalankulku- ja autoliikenne, kuten polttoaineautot, ambulanssit, poliisi, palokunta jne. tulisi sallia.

Seuraavat askeleet

Yleisölle tiedottaminen: noin kahden minuutin pituinen audio- tai videosanoma, joka sisältää vakuuttavaa tietoa, toistetaan 24 tuntia vuorokaudessa, kunnes uudet tukijoukot, kuten (valon puolella olevat) asevoimat, Vastarintaliike tai Galaktinen Liitto, tulevat paikalle tarjoamaan apua.

Miten tämä voidaan toteuttaa: audio/videosanoma voidaan lähettää autoissa, radioissa, radioamatöörien radioissa, internetissä ja televisiokanavilla.

 • Kovaääniset autoissa tai julkisissa tiloissa: perustieto siitä, mitä on tapahtumassa, saavuttaa sellaiset ihmiset jotka eivät ole vielä saaneet tietoa radiosta tai TV:stä ja näin voidaan jonkin verran hämminkiä rauhoittaa paljon nopeammin ja tehokkaammin. Kun lisäksi ottaa huomioon sen, että on täysin mahdollista, että radio- ja televisiokanavat eivät suostu lähettämään tietoa varhaisvaiheessa, on erityisen tärkeää käyttää kaikkia vaihtoehtoisia keinoja.  Juuri oikeaan aikaan ääniautot voivat suorittaa tämän toiminnon tehokkaasti. Lisäksi on tärkeää, että autot/ääniasemat on sijoitettu kahden kilometrin päähän toisistaan, jotta ääni säilyisi selkeänä.
 • Radiokanavat ja amatööriradiot: Sama perustieto lähetetään tässä tapauksessa puhujan toimesta tai äänitettynä viestinä ihmisten vakuuttamiseksi ja rauhoittamiseksi. Sama voidaan tehdä paikallisilla TV-kanavilla, jos yhteistyöhalua riittää.

Tukitoiminnot

Koska on mahdollista, että ihmiset kaduilla ovat paniikissa tai kiihtyneitä, käyttäytyen monilla eri tavoilla ja mahdollisesti jonkin verran satunnaista väkivaltaakin esiintyy, tarvitsemme välitöntä toimintaa lainvalvojilta, palokunnalta ja jopa vapaaehtoistyöntekijöiltä tämän kaaoksen hoitamiseksi rauhanomaisesti, tarjoamaan hyödyllistä tietoa ja ohjaamaan ihmisiä välttämättömyystarvikkeiden nimetyille jakopaikoille.

 • Nimetyt jakopaikat (NJP) ovat ohjauksen, tarvikkeiden ja muiden resurssien keskuksia ihmisiä ja eläimiä varten. Ne on sijoitettu strategisiin vyöhykkeisiin, ihannetapauksessa kahden kilometrin välein. Ne tulisi sijoittaa ulkosalle ja risteyskohtiin.
 • NJP-pisteiden välinen viestintä: viestintää NJP-pisteiden välillä hoidetaan poliisin tai palokunnan viestintäjärjestelmillä sekä vapaaehtoisten internet- ja matkapuhelinlaitteilla ja mahdollisesti radioamatöörien avulla.
 • Vaihtoehtoisia ratkaisuja, jos sähkölaitteet eivät toimi: tässä tapauksessa voidaan käyttää värillisiä savuja, joita puolustusvoimat antavat käyttöön. Nämä savut ovat erittäin hyvin näkyviä päivällä ja yöaikaan sekä myös matkan päästä. Ne ovat erittäin hyödyllisiä, jos radio-, internet- tai matkapuhelintornien toiminnassa on viestintähäiriöitä.  Esimerkiksi kukin värisavu edustaa tiettyä tarvetta kullakin NJP:lla, ja heti kun jakeluketjusta vastaavat toimintaryhmät havaitsevat sen, he voivat ryhtyä heti toimeen täyttämään kyseisen NJP:n tarpeen.
 • Terveydenhuolto ja lääkinnällinen tuki: asennetaan kenttäterveysasemia erilaisia terveysongelmia kokevien potilaiden tilapäiseen majoittamiseen. Kiireellisen hoidon yksiköitä (kenttäterveysasemia) voidaan koota puolustusvoimien toimesta heidän tiloihinsa, mutta liikuntasaleja, kouluja ja korkeakoulujen kampuksia voidaan myös käyttää, ja vakavammissa tapauksissa potilaita voidaan siirtää sairaaloihin. Erityisiä yksiköitä äkillisten kemikaalipuutostilaoireiden hoitamiseen tarvitaan. On tärkeää muistaa, että yli puolet länsimaiden väestöstä on riippuvaista resepti- tai psyykenlääkkeistä.  Kun tiedetään, että jonkinlaiset keskeytykset ovat todennäköisiä lääkkeiden jakeluketjussa (joko laillisessa tai laittomassa) ja että useimmilla ihmisillä ei ole pitkäkestoisia varastoja käyttämistään lääkkeistä, tulee terveydenhoidon ammattilaisia varoittaa tästä.
 • Kunkin NJP:n henkilökunta voi koostua puolustusvoimien ja palolaitoksen henkilöstöstä tai vapaaehtoisista siviilihenkilöistä.
 • Tarvitaan 10 henkilön turvaryhmiä: poliiseja, palomiehiä ja vapaaehtoisia siviilejä 500:stä 1000:een metrin etäisyydellä kustakin NJP:sta turvaamaan ja avustamaan ihmisiä, ohjaten heitä menemään oikeaan suuntaan.
 • Toimihenkilöiden taukotiloja: kouluja, yliopistoja, poliisin ja puolustusvoimien tiloja sekä lähialueen asukkaiden taloja, joista saa apua näihin tarpeisiin, voidaan hyödyntää.

Jos tapahtuu pitempikestoinen katkos sähkönjakelussa

 • Ensisijalle asetetaan polttoainekäyttöiset generaattorit kullekin NJP:lle sekä  sairaaloiden, vankiloiden, vanhustenhoitokotien ja orpokotien generaattorit.
 • Kynttilöitä tai muita valaisimia toimitetaan asukkaiden käyttöön.

Pitkäkestoinen katkos vesijakelussa ja jätehuollossa

 • Käyttövesi: vettä voidaan johtaa kunkin kaupungin joista ym. vesialueilta ja käsitellä esimerkiksi puolustusvoimien vedenpuhdistusjärjestelmien avulla. Vettä voi myös keittää sen puhdistamiseksi haitallisista bakteereista.
 • Fyysiset vaatimukset: 20 kg hiekkasäkkejä kullekin neljän hengen perheelle ja muovisäkkejä jätteiden keräämiseen, jotta vältytään julkisen terveyden ongelmilta alueilla,  joissa on keskeytys jätehuollossa ja vedenjakelussa.

Sotilas- ja yksityisten helikopterien ja lennokkien käyttö tarkkailussa ja avunannossa: näitä tulee käyttää nopeaa toimintaa vaativissa tehtävissä, kuten loukkaantuneiden henkilöiden kuljetuksissa sekä henkilöstön siirroissa. Joko yksityisiä tai poliisin/armeijan lennokkeja voidaan käyttää valvomaan kansalaislevottomuutta ja tarjoamaan apua turva- ja pelastusryhmille.

Ulkomaalaiset (maahanmuuttajat ja turistit): jos mahdollista, on syytä aina olla saatavilla vapaaehtoisia jotka osaavat hyvin muita kieliä (englantia, saksaa, venäjää ym.), antamaan ohjausta ulkomaalaisille. Heitä tulisi sijoittaa, mikäli mahdollista, kaikkiin NJP:hin ja liikennesolmukohtiin.

Lopuksi

Jos johtajamme osoittautuvat kykenemättömiksi hoitamaan laadukkaasti, omistautuvasti ja arvokkaasti heiltä odotettuja palveluja niille ihmisille, joita he edustavat, meidän tulee organisoitua itse. Jotta voisimme maailmanlaajuisen kriisin toteutuessa täyttää väestön perustarpeet kunnes tilanne vakiintuu ja uudet normaalikäytännöt saatetaan toimimaan, meillä tulee olla tahdonvoimaa, kurinalaisuutta ja intohimoa palvella muita pyyteettömästi.

Valon voitto!

[Latausta ei löytynyt]

Jätä kommentti