Liiketoiminnan jatkamissuunnitelma perushyödykkeiden tuottajille, jakelijoille ja jälleenmyyjille

plans-quote-eisenhower

Tämän asiakirjan tarkoitus on tarjota Liiketoiminnan jatkamissuunnitelma ruoan ja muiden perushyödykkeiden tuottajille, jakelijoille ja jälleenmyyjille. Kaiken kaikkiaan me haluamme antaa yritysten työntekijöille kattavan päätöksentekomatriisin, joka auttaa heitä jatkamaan toimintaa niin normaalisti kuin mahdollista, poikkeustilanteessa – siirtymäaikana jota kutsumme Tapahtumaksi – johon sisältyy maailmanlaajuinen pankki- ja rahajärjestelmien uudelleenjärjestely.

Ne, jotka toimivat etukäteen informoidakseen kaikkia ruoka- ja perushyödykevähittäiskaupan ja jakeluketjujen jäseniä – tuottajista lopullisiin asiakkaisiin –  joihin muutokset vaikuttavat tavalla tai toisella, voi tiedottamisen hoitaa useilla tavoilla: joko sähköpostitse lähettämällä yhteystiedon tälle sivustolle, tai tulostamalla ja jakamalla paperitulosteen. Tulostetun tekstin voi laittaa kirjekuoreen ja jättää nimettömästi minkä tahansa kaupan postilaatikkoon tai sujauttaa oven ali  paikallisen vähittäiskaupan johtajan toimistoon. Paperitulosteen voi myös antaa henkilökohtaisesti, käyttäen ehdotettuja Johtotason neuvonnan ohjeita.

On ehdottoman tärkeää lukea huolellisesti koko asiakirja ja kun on varmaa, että kaikki on ymmärretty oikein, voi tiedon jakaa edelleen muille kollegoille ja muille yhtiön tasoille. Yritysorganisaatioiden päätöksentekijöille tämä asiakirja tulisi jakaa yhdessä avoimen kirjeen yritysjohdolle kanssa.

Liiketoiminnan jatkamissuunnitelma perushyödykkeiden  tuottajille, jakelijoille ja  jälleenmyyjille

Jos olet saanut tämän asiakirjan se tarkoittaa, että koko planeetan pankkijärjestelmä joko on jo tai tulee olemaan pakotetun uudelleenjärjestelyn tilassa, tarkoituksena puhdistaa siitä kaikenlaiset korruptoituneet ja rikolliset toimijat ja korvata heidät järjestelmällä, joka on oikeudenmukainen kaikille ihmisille. Kyseessä on hetki, jota on valmisteltu jo vuosia kautta maailman. Kun tämä päättyy, on jokainen oleva paljon onnellisempi kuin tänään.

Lisää yksityiskohtia on löydettävissä asiakirjasta “Tiedote yhteisön johtajille”  ja alla on siitä lyhyt ote:

“Enimmillään kahden viikon ajan käytössä ei ole muuta valuuttaa kuin jo kierrossa oleva käteinen. Lailliset vastuussa olevat toimielimet toivovat, että parhaassa tapauksessa pankkijärjestelmä on pois käytöstä 3 – 5 päivää. Kuitenkin, koska tilanteessa on niin monta muuttuvaa tekijää, siirtymisen todellinen tarkka aikataulu ei ole tällä hetkellä tiedossa. Tämä maailman väestön [käteisen]rahanpuute tulee epäilemättä aiheuttamaan vastoinkäymisiä useilla alueilla, sillä monet saattavat hätääntyä, koska eivät pääse käsiksi varoihinsa normaaleja reittejä pitkin.”

Asioiden on tarkoitus tapahtua yön aikana, joten päivän ensimmäisten tuntien aikana tietyt asiat täytyy hoitaa ja parhaassa tapauksessa niihin on jo paneuduttu tai niiden varalta on olemassa suunnitelma.
Kun kaikki maailmanlaajuiset pankkijärjestelmät eivät ole saatavilla, myöskään pankkiautomaatit tai sähköiset valuutan siirtopalvelut eivät ole jonkin aikaa käytettävissä. Parhaimmassa tapauksessa katko kestää korkeintaan muutaman päivän. On kuitenkin mahdollista, että katkon kesto on pituudeltaan jopa kaksi viikkoa. Mikäli kaikki sujuu uudelleenjärjestelyn osalta hyvin, katkos ei tule olemaan pidempi.

Nämä asiat huomioon ottaen on kaikkien kannalta parempi, että pysymme joustavina ja teemme yhteistyötä sopeutuaksemme tähän “odottamattomaan” tilanteeseen ja pidämme yllä yhteiskuntajärjestystä huolehtien ensisijaisesti ihmisten hyvinvoinnista ja varmistamme, että kaikista huolehditaan. Seuraavaksi tärkeintä on ylläpitää tämänhetkisiä yhteiskunnan perusinfrastruktuuria, jota tarvitsemme tulevaisuudessa. Jonkin tuhoaminen tänään tarkoittaa, että huomenna sitä ei ole.

Tästä johtuen on ensiarvoisen tärkeää, että hoidamme velvollisuutemme ja päivittäiset rutiinimme niin tavanomaisesti kuin mahdollista kunnes siirtymävaiheen tilanne muuttuu vakaaksi.

Ihanteellisessa tilanteessa valvonassasi tai vastuullasi oleva liiketoiminta ja kaupankäynti pysyy toiminnassa. Tämän tuvaamiseksi on erittäinen tärkeää, että tietojen vaihto kollegoidesi ja asiakkaittesi kanssa on mahdollisimman rehellistä, läpinäkyvää ja vakuuttavaa.

Nämä asiat huomioon ottaen olemme suunnitelleet tätä tilannetta varten esimerkin liiketoiminnan jatkamisuunnitelmasta, jota voidaan hyödyntää:

A:
1. Henkilöt, joilla on käteistä rahaa voivat hoitaa ostoksensa kuten tavallisesti.
2. Tilanteessa, jossa ihmisillä EI ole käteistä rahaa, tulisi jokaisella kassalla olla ainakin yksi valokopiokone. Mikäli mahdollista, lisää kassojen määrää.

Kopiokoneella saadaan otettua kopiot 1) asiakkaan henkilöllisyystodistuksesta 2) saman asiakkaan debit- tai luottokortista sekä 3) kuitista. Nämä kopiot otetaan kaikilta niiltä asiakkailta, joilla ei ole käteistä rahaa päivittäisten ostosten tekemiseen. Asiakirjat 1-3 kopioidaan henkilökohtaisen vapaan tahdon julistuksen (katso kohta C) kääntöpuolelle, joka antaa myyjälle oikeuden nostaa ostosten summa ostajan henkilökohtaiselta tililtä minä tahansa tulevana ajankohtana sen jälkeen, kun pankkijärjestelmä on jälleen käytettävissä.

B:
Sinun tulee tiedottaa ihmisiä liiketilojen sisäänkäynnin tuntumassa selvästi näkyvällä ilmoituksella tai jaettavilla lapuilla siirtymäaikana käytössä olevista tavallisesta poikkeavista käytännöistä jotta kaikki voivat luottaa voivansa tehdä ostoksia. On tarpeen mainita myös: 1) syy siihen miksi tilanne poikkeaa muista päivistä, 2) mitkä vaihtoehdot asiakkailla on ja mitä kaikkia asiakirjoja tarvitaan ennen kauppaan astumista (jotta vältytään kaaokselta kassoilla), 3) arvioitu ajanjakso jona nämä toimintaohjeet ovat käytössä sekä 4) internet-osoite (URL), joka voi olla tämä sivusto http://fi.communityleadersbrief.org, mistä ihmiset voivat löytää lisäselvennystä siirtymäajaksi.

C:

Henkilökohtainen vapaan tahdon julistus/ilmaus voidaan muotoilla seuraavan mallin mukaisesti, ja sen pitäisi olla virallisesti pätevä useimmissa maissa:

Etupuoli:
1. Myyjän tunnistetiedot, dokumentin päiväys, dokumentin laadintapaikan osoite.
2. Ostajan henkilökohtainen vapaasta tahdosta tehty hyväksyntä väliaikaisesti voimassa olevista ostosten teon ehdoista:
[Sukunimi, etunimi] ostajan ominaisuudessa omasta vapaasta tahdostani vakuutan, että oheiset asiakirjat (1. ostajan henkilöllisyystodistus, 2. debit- tai luottokortti, 3. kassakuitti ostoksista) ovat päteviä ja edustavat minua suhteessa pankkiin ja myyjään, joka on myynyt minulle kuittikopiossa mainitut tavarat.

Omasta vapaasta tahdostani hyväksyn, että [myyjän yrityksen nimi] tässä asiakirjassa mainittuna myyjänä on oikeutettu nostamaan näiden ostosten summan tililtäni heti kun pankkijärjestelmä on jälleen toiminnassa.

Täten hyväksyn, että myyjä saa pitää alkuperäisen näistä kolmesta asiakirjasta tehdyn kopion, joka edustaa suoraa suhdettani mainittuun pankkiin ja myyjään ja jonka olen allekirjoituksellani vahvistanut.

Ostajan allekirjoitus.

Kassatyöntekijän allekirjoitus myyjän puolesta.

Kaupan myymäläpäällikön tai vuorovastaavan allekirjoitus myyjän puolesta.

Alkuperäinen kopio (myyjälle), jossa allekirjoitukset kolmelta henkilöltä: ostajalta, kassatyöntekijältä ja myymäläpäälliköltä tai vuorovastaavalta.
Kopio (ostajalle), jossa on myymäläpäällikön tai vuorovastaavan allekirjoitus ja myös myyjän virallinen tunniste/sinetti.

Kääntöpuoli:
1. Kopio ostajan henkilöllisyystodistuksesta
2. Kopio ostajan debit- tai luottokortista
3. Kopio kassakuitista

Lisätietoja

Tietyt viranomaiset saattavat ilmaantua itse paikalle joko todella tukemaan tai vain näennäisesti tukemaan siirtymävaiheen tapahtumia.
On suositeltavaa pyytää heiltä selvät henkilöllisyys- ja tunnistetiedot ja pitää kopio heidän henkilöllisyystodistuksestaan varmassa paikassa. Mikäli mahdollista, varmista asiakirjojen aitous saatavilla olevin keinoin myymäläpäällikölle tai vuorovastaavalle.
On suositeltavaa kysyä viranomaiselta mitä tahoa hän edustaa ja edellyttää häneltä selkeää vastausta. Mikäli mahdollista, vahvista viranomaisen antamien tietojen paikkansapitävyys.

Olennaisin yksityiskohta, mihin kiinnittää vastauksissa huomiota on, että onko viranomainen palvelemassa hallintoa vai ihmisiä.

Mikäli kyse on ensimmäisestä, on parasta välttää konfliktia tai yhteenottoa. Tällainen henkilö saattaa jopa pyrkiä sulkemaan liiketoiminnan “turvallisuussyihin” vedoten tai aiheuttaa muuten häiriötä. On selvää, että tällainen toiminta ei ole ihmisten hyvinvoinnin eikä myöskään liiketoiminnan parasta mahdollista edistämistä. Tässä tilanteessa hyväksy kuitenkin tilanne, kunnes saat selvitettyä asiaa tarkemmin, mutta VARMISTA, että sisäänkäynnillä oleva tiedote pysyy paikallaan hinnalla millä hyvänsä ja pyri vahvistamaan ja tiedottamaan ajankohta, jolloin liike on jälleen avoinna. Selvitä onko lähialueellasi muita kauppiaita. Mikäli muita ei ole ja liikkeesi on ainoa, joka tarjoaa perustarvikkeita alueellasi, paras vaihtoehto on yrittää pitää liike avoinna ja toiminnassa, koska muussa tapauksessa todennäköistä on, että liike joutuu hyvin nopeasti alttiiksi ilkivallalle ja ryöstölle.

Mikäli kyse on jälkimmäisestä tapauksesta ja henkilö todella toimii ihmisten hyväksi, kysy häneltä mikä heidän suunnitelmansa on tuen tarjoamiseksi tilanteessa. Pääasia on pitää infrastruktuuri toiminnassa mahdollisimman normaalisti siirtymäaikana. Jos tämä on asianlaita, silloin henkilö voidaan katsoa luotettavaksi ja tulee auttamaan sinua tekemään siirtymävaiheesta mahdollisimman sujuvan.

Jätä kommentti