Tapahtuman jälkeinen toimintasuunnitelma

Näitä toimintavaiheita voidaan kehittää ja mukauttaa riippuen yhteisösi tarpeista samalla sopeutuen siihen mitä hetki hetkeltä tapahtuu asioiden edetessä. Tiedosta, että rauhallinen, rakastava ja joustava läsnäolo on tärkeä ominaisuus ja välttämättömyys Suunnitelman toteuttamiseksi onnistuneesti. Tästä on suuresti hyötyä myös yhteisösi jäsenten tarpeiden täyttämisessä.

Välittömästi Tapahtuman alkaessa (0-3 tuntia alusta)

 • Ota yhteyttä Tapahtuman tukiryhmien (Event Support Groups – ESG) jäseniin ja aloittakaa Tiedote yhteisön johtajalle (TYJ) levittäminen.
 • Selvitä ketkä ystävistäsi, perheenjäsenistäsi, naapureistasi, työtovereistasi tai tuttavistasi ovat valmiita auttamaan.
 • Jos Tapahtuma alkaa yöaikaan, toimita TYJ ja selitä tilanne poliisi- ja palopäällikköille ja pyydä heitä välittömästi kutsumaan vapaalla oleva henkilökunta palvelukseen ja ilmoittamaan tilanteesta kaupunginjohtajalle ja kaupunginvaltuustolle.
 • Ota yhteyttä eri media-tahoihin; valtavirtamediaan, vaihtoehtomediaan, paikalliseen- ja kansalliseen tai kansainväliseen mediaan käynnistääksesi Median toimintasuunnitelman Tapahtumaa varten.

1. Päivä

 • Niiden jotka kykenevät ja tuntevat, että heidän olisi hyvä tehdä niin tulisi jakaa perustiedot medialle. Nämä asiat on merkitty lihavoituna tekstinä yllämainitussa “Median toiminta suunnitelma Tapahtumaa varten”-artikkelissa.
 • Toimita TYJ dokumetti ensisijaisesti kaupunginjohtajalle, kaupunginhallitukselle sekä poliisi- ja palopäälliköille sekä tämän jälkeen niille, jotka ovat pääasiallisessa tiedotusvastuussa, vastuussa yhteisön resurssien kohdentamisesta tarvikkeiden saatavuuden takaamiseksi jakeluverkostossa, sekä niille joiden tehtävänä on taata julkisten aluiden turvallisuus kokoontumisia varten.
 • Hyödynnä asioista perillä olevien ja tasapainoisten Tapahtuman tukiryhmän jäsenten tietoja, jotta voitte ryhmänä suullisesti antaa lisätietoja yhteisön johtajille (kaupunginjohtaja, poliisi- ja palopäälliköt).
 • Jos yhteisön johtajia ei ole mahdollista tavoittaa tarpeeksi nopeasti, selvitä mahdollisuus lähestyä henkilöitä, joilla todennäköisesti on suora yhteys heihin. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi kaupunginvaltuuston jäsenet, varapoliisipäällikkö ja varapalopäällikkö.
 • Ota välittömästi yhteyttä kaikkiin tuntemiisi henkilöihin, ystäviin, ystävien ystäviin jne., joilla on suora yhteys vaikutusvaltaisiin tahoihin.
 • Toimita kopiot TYJ:stä julkisista palveluista vastaavien organisaatioiden johdolle, elintarvikemyymälöihin, sairaaloihin, kouluihin ja paikallisille yrityksille.
 • Tiedota Tapahtumasta mahdollisimman monelle paikalliselle asukkaalle yhteistyössä paikallisten viranomaisten, kauppakamarin (voivat lähettää yrityksille TYJ:n massasähköpostina), median ja Tapahtuman tukiryhmien jäsenten kanssa.
 • Selvitä onko mahdollista jakaa tietoa ja/tai järjestää kokoontumisia olemassaolevia PA-järjestelmiä (äänentoistojärjestelmä julkista tiedottamista varten) hyödyntäen, käyttäen esimerkiksi koulujen/yhteisöauditorioiden, musiikki/teatterisalien, elokuvateatterien, urheilukeskusten, hotellien konferenssikeskusten jne. tiloja/äänentoistojärjestelmiä.
 • Mikäli tarpeen, pystytä PA-järjestelmiä keskeisille paikoille tiedon jakamista varten.
 • Pyydä kaikkia asiasta perillä oleviä asukkaita levittämään sanaa ystävien, perheen, työtovereiden ja sosiaalisen median kautta kaikkia mahdollisia keinoja käyttäen.

Yöllä (1. päivä)

 • Viimeistele julkisten tiedotteiden sisältö ja selvitä paikalliset viranomaistahot ja yhteisön jäsnet, jotka voivat jakaa uudet tilannepäivitykset asukkaille.
 • Tee suunnitelmat tarvittaville vapaaehtoisryhmille.
 • Valitkaa henkilöt, jotka ovat yhteydessä sotilasvoimien edustajiin mikäli ilmenee tarvetta täydentää ruoka-, vesi-, ja perustarvevarastoja sekä saada tilannepäivityksiä.

2. Päivä

 • Mikäli tätä ei tehty ensimmäisenä päivänä, aloita julkiset tiedotukset määritetyissä paikoissa ja mikäli mahdollista paikallisten TV- ja radioasemien kautta hyödyntäen tietoja Median toimintasuunnitelmasta Tapahtumaa varten, TYJ:stä ja saatavilla olevista tilannepäivityksistä.
 • Järjestä ja levitä tietoa kohtaamispaikoista, joissa on mahdollista keskustella ja järjestää yhteisön nyyttikestejä/yhteisiä ruokailuja.
 • Arvioikaa välttämättömät lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tarpeet yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa.
 • Ota yhteyttä ja pyydä apua kaikilta paikallisilta hätäapuryhmiltä sekä eri aktiiviryhmiltä (esimerkiksi ympäristöaktiivit, poliittiset aktiivit, sosiaaliset aktiivit).
 • Ilmoita julkisesti, että on välitön tarve jäsenille useisiin eri vapaaehtoistoimikuntiin, kirjatkaa ylös uudet jäsenet ja tarjotkaa tarvittava ohjeistus, opastus ja tuki.

Ehdotuksia perustettavista vapaaehtoistoimikunnista:

 • Tämän hetkinen ruoka- ja vesitilanne sekä vaihtoehtoiset perustarpeiden lähteet ja tuotanto (esim. paikallinen lähdevesi)
 • Vaihtehtoisen majoituksen- ja hätäsuojien järjestäminen kodittomille (esim. kirkot, tyhjät talot/asunnot/varastot)
 • Kohtaamispaikka-kokoontumiset ja yhteiset ruokailut (ideoita ja materiaalia saatavilla esimerkiksi Yhdysvaltalaiselta National Night Out -kampanjalta, joka järjestää vuosittain yhteisöllisiä kokoontumisia, joissa nyyttäriperiaattella kaikki jakavat ruoan yhdessä ja samalla voidaan seurustella naapureiden kanssa)
 • Ruokapankit, ruoka-apu ja ruokatoimitukset.
 • Välttämätön perustuki, toimitusketjujen ylläpito tai uusien avaaminen
 • Kokoontumiset, joissa voidaan vaihtaa tarvikkeita
 • Henkilökunnan ylläpito välttämättömissä julkisissa palveluissa, sairaaloissa ja elintarvikemyymälöissä
 • Kaikkien paikallisten jo olemassaolevien vapaaehtois-, hyväntekeväisyys- ja aktivistiryhmien toiminnan koordinoiti ja mobilisointi
 • Hätätilanne- ja konfliktienratkaisuryhmät
 • Paikalliset vapaaehtoisryhmät auttamaan paikallista lainvalvontaviranomaista järjestyksen ylläpidossa.
 • Kriisineuvontakeskukset, psyykkisten traumojen hoito, energiahoito- ja kehonhoitokeskuset
 • Liikkuvat ryhmät, jotka kykenevät monenlaisiin tehtäviin
 • Sosiaalista mediaa hyödyntäen ohjelma, joka pyrkii kouluttamaan ja suunnittelemaan yhteistoimintaa läheisten kaupunkien ja kylien kanssa
 • Tukiryhmät vanhuksille, invalideille ja kodittomille
 • Stressinlievitys, yhteisön taiteelliset tapahtumat (musiikki/teatteri/tanssiesitykset), yhteishengen/moraalin kohottaminen
 • Hengellisen/henkisen viisauden jakaminen ja ohjaus
 • Ajatushautomot tämänhetkisille ja tulevaisuuden projekteille ja suunnitelmille

3. Päivä ja sen jälkeinen aika

 • Julkista tiedot traumakeskusten ja tilannepäivitysten sijainnista ja/tai puhelinnumeroista
 • Toimi luovasti kannustaaksesi paikallisia liikkeitä pysymään auki
 • Raportoi ja pyri rajoittamaan ylihinnoittelua ja välttämättömien tarvikkeiden hamstrausta
 • Pyydä paikallisia liikkeitä hyväksymään muita maksuvälineitä, kuten esimerkiksi kultaa ja hopeaa, maksusitoumuksia
 • Selvitä voiko paikallinen kauppakamari järjestää vaihtoehtoisen valuutan käyttöönoton paikallisten yritysten kanssa
 • Julkista tiedot tarvikkeidenvaihtokokoontumisista
 • Pyydä kaikkia paikallisia preppaajia ilmoittautumaan ja jakamaan ylimääräisiä tarvikkeitaan ja ohjeistamaan ihmisiä
 • Kannusta asukkaita jakamaan tarvikkeitaan/ruokatarpeitaan muiden kanssa

Lopuksi mainittakoon, että mitä paremmin olemme varustautuneita Tapahtumaan ja ryhtymällä oikeisiin toimiin sitä nopeammin hyödyllinen tieto ja opastus saadaan jaettua yhteisön jäsenten kesken. Tämä johtaa parempaan järjestykseen, ymmärrykseen, rauhallisuuteen ja yhteistoimintaan, jotka ovat keskeisiä tekijöitä kun pyritään saavuttamaan mahdollisimman suuri mielenrauha ja hyvinvointi kanssaveljiemme ja -sisartemme kanssa.

Tämä kirjoitus perustuu artikkeliin A Plan To Maintain Safety During The Event , kirjoittajana Nova Biscotti (newagebiscuit@gmail.com) sekä Event Support Group (ESG) -toimintaohjeisiin.

Koostanut David Gane: humilitynow@yahoo.ca

Alkuperäinen englanninkielinen artikkeli: A Post-Event Action Plan

[Latausta ei löytynyt]

Jätä kommentti