Median toimintasuunnitelma Tapahtumaa varten

https://papoabertoblog.files.wordpress.com/2014/09/comunicacao.pngValmistaudu muutokseen -sivuston päätarkoitus on varmistaa, että Tapahtuma sujuu mahdollisimman tasaisesti ja rauhallisesti ja että media on keskeisessä osassa Tapahtuman aikana, erityisesti ensimmäisten päivien ja viikkojen aikana. Kaikki tärkeimmät tiedotusvälineet irrotetaan valvontarakenteista ja Valon voimat käyttävät niitä välittömästi antamaan selkeää tietoa siitä, mitä todella on tapahtumassa. Tämä on hyvin tärkeää, koska pelon herääminen ihmiskunnassa voi johtaa väkivaltaan ja vaikeasti hoidettaviin kiistoihin.

Selkeä, helposti ymmärrettävä tieto hyvin nopeasti annettuna joukkotiedotuksen kautta suurelle yleisölle on tärkein ja tehokkain asia rauhan ja sopusoinnun ylläpitämisessä Tapahtuman toteutumishetkellä. Sen tehokas hoitaminen vaatii tilanteen ymmärtämistä:

  • Kaikki yleisissä tiedotusvälineissä esiintyvät kuuluisat henkilöt ovat joko suoranaisia mielenkontrollin uhreja tai vain niin mieleltään iskostuneita ja ohjelmoituja, että kukaan heistä ei ei kykene välittämään varsinaista totuutta. Siksi muiden ihmisten tulee hoitaa tiedonvälittäminen.
  • Positiivisen sotilasjohdon ja Vastarintaliikkeen henkilöt eivät kykene tekemään sitä, koska se herättäisi väestössä liikaa pelkoa sotilasvallankaappauksesta.  Tällaiset pelot voisivat synnyttää väkivaltaa. Siksi siviilien tulee hoitaa tiedonvälittäminen. Tämä koskee myös kaikkia Valmistaudu Muutokseen -ohjelman vaiheita: sotilas- ja vastarintahenkilöstö eivät voi tehdä kaikkea yksin, koska ihmiset voisivat langeta pelkoon ja väkivaltaan. Vastarintaliike ja myönteinen sotilajohto voivat tehdä paljon, mutta silti meidän panostamme tarvitaan. Voimakkaat siviiliorganisaation ja yhteisön toimet ovat tehokkaimpia ratkaisuja jännityksen lieventämiseen Tapahtuman jälkeisinä ensimmäisinä päivinä ja viikkoina.
  • Muutamia asioita tulee ehdottomasti viestiä laajalti, jotta vältettäisiin ärsykkeitä ja jännitteitä: “Tämä ei ole vallankumous. Tässä ei ole kyse sotatilalaista. Kukaan ei ota maatamme haltuunsa. Nämä ovat laillisia pidätyksiä ja on paljon todisteita oikeuttamaan nämä pidätykset. Todisteet esitetään tässä ja nyt. Todellinen demokraattinen prosessi aloitetaan ja uudet vaalit pidetään niin pian kuin mahdollista. Rahanne eivät ole kadonneet. Rahajärjestelmä on niin pahasti näiden rikollisten vääristämä, että tietojärjestelmä, joka sitä ohjaa, joudutaan käynnistämään uudelleen väärien ja laittomien rahajärjestelmän ohjelmien poistamiseksi ja jakamaan uudelleen kansalta varastetut, sille kuuluvat rahat. Varastetut rahat kuuluvat kaikille maapallolla asuville ihmisille. Nämä rahat on varastettu teiltä verotuksen ja muiden keinojen avulla kautta vuosisatojen ja ne jaetaan uudelleen kaikille maapallon ihmisille heti, kun rahajärjestelmä avautuu uudelleen muutaman päivän kuluttua”.

“Mitään uusia lakeja ei määrätä teidän noudatettavaksenne. Teidän kohtalonne on omissa käsissänne, todellisen demokraattisen prosessin kautta”.

“Me tarvitsemme apuanne, jokaisen teistä, takaamaan rauhan ja sen, että kaikista pidetään huolta ja kaikkia tuetaan tänä siirtymäaikana”. 

Näitä lauseita ei välttämättä tarvitse lainata sana sanalta, oleellista on viestin sanoma.

Nämä ovat melko yksinkertaisia seikkoja, joita tulee ehdottomasti noudattaa  väkivallan välttämiseksi.

Sanojen valinta, niiden selkeä energia ja oikea mediaviestinnän ajoitus ovat hyvin oleellisia tapahtumien kulussa, jotka vaikuttavat miljardeihin ihmisiin ensimmäisinä päivinä Tapahtuman jälkeen. Vastarintaliike tietää, ketkä ovat sopivia tähän tehtävään ja pystyy avaamaan ovia näille ihmisille tärkeimpiin medioihin pääsemiseksi.

Tähän tehtävään tarvitaan ihmisiä kautta maailman. Näiden ihmisten tulee pystyä vastaamaan nopeasti ja säilyttämään selkeyden viestinnässään koko prosessin ajan.

Original text from Media Action Plan for the Event

Jätä kommentti